Atranka į stažuotę Santjago de Kompostela, Ispanijoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kviečia pedagoginės stažuotės mentorius, kurie šiais mokslo metais (2018/2019 m.) buvo atrinkti dalyvauti projekte „Tęsk“ ir dirba su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais, teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje Santjago de Kompostela, Ispanijoje.

Stažuotės tikslas – sužinoti apie Ispanijos švietimo sistemą ir jos organizavimą, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, mokytojų veiklos vertinimą, pedagoginių stažuočių įgyvendinimo specifiką, mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo aspektus ugdymo bendruomenėje bei padėti stažuotės dalyviams įgyti įgūdžių ir nuostatų, reikalingų įgytoms žinioms įvertinti ir pritaikyti darbo su pradedančiaisiais pedagogais tobulinimo ir naujos Lietuvos pedagoginių stažuočių sistemos formavimo srityse.

Stažuotės vykdymo laikas: 2018 m. gruodžio 9–15 d., 7 dienos; iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

Stažuotės teikiamos galimybės: dalyviams iš projekto lėšų bus apmokamas maitinimas, apgyvendinimas, kelionės bilietai bei vietinio transporto išlaidos stažuotės tikslais Santjago de Kompostela.

Reikalavimai mentoriams, ketinantiems teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje Santjago de Kompostela:

  • paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklų mentoriai, dalyvaujantys pedagoginės stažuotės išbandyme, kurie šiais mokslo metais (2018/2019 m.) yra paskirti dirbti su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais;
  • mentorius nėra anksčiau dalyvavęs projekto „Tęsk“ užsienio stažuotėje;
  • dalyvavimas stažuotėje užsienyje turi būti suderintas su darbdaviu;
  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje turi nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį;
  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi ir paraiškoje nurodyti kryptingą stažuotės sklaidą;
  • po stažuotės mentorius turės pateikti išsamią ataskaitą, atspindinčią svarbiausius stažuotės aspektus, svarbius pradedančiųjų pedagogų modelio kūrimo procesui.

Paraiškų teikimas

Kiekvienas kandidatas privalo pateikti užpildytą paraišką iki spalio 31 d. 17 val.

Atrankos vykdymas

Atranką į stažuotę Santjago de Kompostela, Ispanijoje, vykdo Ugdymo plėtotės centras. Stažuotės dalyviai bus atrinkti įvertinus motyvaciją. Apie atrankos rezultatus centras dalyvius informuos iki lapkričio 7 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks Neringa Jacobsen, projekto projekto „Tęsk“ specialistė,

el. p. teskstazuotes@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9829 (skambinti 10–12 val.).

Projekto „Tęsk“ informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2018-10-22 15:07:27
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.