Romų vaikų įtraukties stiprinimas

Informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ skyrelyje „Romų integracija“ galite rasti naują vaikams skirtą iliustruotą knygą apie romų holokaustą „Esu Karolis“, kurią galite naudoti praturtindami kultūrų pažinimo, holokausto temoms skirtą ugdymo turinį (leidinį išvertė ir išleido Lenkijos institutas Vilniuje ir Tautinių mažumų departamentas prie LRV). Taip pat pateikiame rekomendacijas dėl romų vaikų įtraukiojo ugdymo stiprinimo, kurios yra paremtos mokyklų išsakytomis įžvalgomis ir patirtimi, kitos vertingos medžiagos apie romų istoriją Lietuvoje, jų kalbą.

Siekdamas stiprinti romų tautybės vaikų integraciją į švietimo sistemą, 2018 m. Ugdymo plėtotės centras numato toliau tobulinti pedagogų kompetencijas, reikalingas romų vaikų įtraukčiai gerinti. Į mokymus norinčias įsitraukti mokyklas kviečiame susisiekti su Rasa Jančiauskaite: rasa.janciauskaite@upc.smm.lt.

Rasa Jančiauskaitė
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-04-17 14:24:38