Kviečiame mokytojus, ugdančius romų tautybės, į Lietuvą atvykusių užsieniečių vaikus, dalyvauti mokymuose „Darbo su įvairove klasėje metodai“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas priemones, skirtas mokyklų, susiduriančių su kultūrine įvairove, darbui stiprinti, organizuoja mokymus bendrąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančioms mokykloms.

Mokymuose kviečiame dalyvauti mokyklų, dirbančių su romų tautybės vaikais bei į Lietuvą atvykusių gyventi šeimų vaikais, mokytojus ir klasių auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdytojus.

Mokymų tikslas – stiprinti kompetencijas, reikalingas darbui klasėje su įvairios kultūrinės patirties vaikais, panaudojant kultūrinę įvairovę kaip išteklių ugdymo turiniui praturtinti.

Mokymai vyks Ugdymo plėtotės centre 2018 m. lapkričio 19–20 dienomis (bendra mokymų trukmė – 16 akad. val.).

Mokymų temos apims tarpkultūrinio pažinimo sampratą ir aspektus, tarpkultūrinio ugdymo principus, dalyviai bus supažindinami su įvairiais metodais, kuriuos vėliau galės pritaikyti savo pamokose; mokymuose bus taikomas mokymosi per patirtį principas: t. y. mokymų dalyviai patys patirs skirtingų metodų tam, kad suprastų jų poveikį bei galėtų aptarti pritaikymo klasėje / grupėje galimybes.

Mokymai nemokami, dalyvių maitinimo ir (jei reikia) apgyvendinimo išlaidos padengiamos, tačiau kelionės išlaidos yra dalyvių ar juos siunčiančių organizacijų indėlis.

Registruotis kviečiame iki lapkričio 13 d. internetu https://tinyurl.com/lapkricio19–20.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į Rasą Jančiauskaitę telefonu (8 5) 279 9599 arba el. paštu Rasa.Janciauskaite@upc.smm.lt.

Rasa Jančiauskaitė
Ugdymo plėtotės centro
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
Tel. +370 5 279 9599

 

 
Informacija atnaujinta 2018-10-30 11:03:28