Mokytojus, dirbančius pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose, kviečiame dalyvauti seminaruose „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ Vilniuje ir Klaipėdoje

Siekdami padėti mokytojams geriau suvokti medijų kūrimo procesus, paskatinti ugdyti mokinių kritinį mąstymą bei atsparumą įvairioms grėsmėms, kylančioms valstybės nacionaliniam saugumui, kviečiame pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopos įvairių dalykų mokytojus dalyvauti dviejų dienų mokymuose. Mokymai vyks:

Dalyvavimas nemokamas. Dalyviams bus išduoti Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Ugdymo plėtotės centras kasmet nuo 2016 m. įgyvendina tęstinius biudžeto lėšomis apmokamus mokymus mokytojams „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ pagal nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“.

Šiemet birželio mėnesį mokymuose jau dalyvavo Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos apskričių pradinio ugdymo mokytojai, kurie seminarų metu susipažino su medijų vaidmeniu nacionalinio saugumo užtikrinimo kontekste, pagilino kritinio mąstymo ugdymo per medijų raštingumą gebėjimus, aptarė saugaus interneto įgūdžių stiprinimo galimybes pradinio ugdymo pamokose.

Mokytojos, dalyvavusios mokymuose, parengė ugdomųjų veiklų idėjų, kaip integruoti medijų ir nacionalinio saugumo temas į pradinio ugdymo turinį. Ši mokomoji medžiaga bus tobulinama ir paviešinta „Ugdymo sode“.

Mokytoja Ilona iš Šiaulių rašė: „Man šis seminaras atvėrė akis apie medijų ir nacionalinio saugumo ryšius ir suteikė žinių, kurias galėsiu panaudoti pamokose bei įvairiose veiklose.“ Kita pradinio ugdymo mokytoja iš Klaipėdos teigė: „Seminaras buvo naudingas, sužinojau apie nacionalinio saugumo ugdymo galimybes, medijų raštingumą. Laiką praleidau puikiai, buvo šiltas bendravimas, įdomiai pateikta medžiaga. Mane suintrigavo savarankiškai pildyti savo žinias.“

Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti mokymuose Vilniaus Levo Karsavino mokykloje arba Klaipėdos pedagogų kultūros ir švietimo centre.

Salomėja Bitlieriūtė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-08-28 15:26:05
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.