Viešosios konsultacijos dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ugdymo plėtotės centras sulaukia paklausimų iš mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, visuomenės sveikatos specialistų dėl lytinio ugdymo, todėl 2019 m. birželio 4–13 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja viešąsias konsultacijas „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas mokyklose: kaip formuojamas turinys bendradarbiaujant programą įgyvendinantiems mokytojams su visuomenės sveikatos specialistais“.

Viešųjų konsultacijų tikslas – aptarti bendradarbiavimo tarp mokytojų (mokyklų) ir visuomenės sveikatos specialistų (savivaldybių visuomenės sveikatos biurų) problemas ir galimybes įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą.

Į viešąsias konsultacijas kviečiami už Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimą mokykloje atsakingi asmenys (koordinatoriai, mokytojai) ir visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje, visuomenės sveikatos biurų atstovai.

Viešosios konsultacijos vyks:

Vilniuje 2019-06-05 ir 2019-06-13 dienomis Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44);
Kaune 2019-06-04 ir 2019-06-12 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete (Jonavos g. 66, 206 a.);
Klaipėdoje 2019-06-06 d. Klaipėdos universitete (H. Manto g. 92);
Panevėžyje 2019-06-11 d. Pedagoginės-psichologinės tarnybos salėje (Topolių al. 12).

Viešųjų konsultacijų pradžia – 13 val., pabaiga – 16 val.

Į viešąsias konsultacijas registracija vykdoma iki 2019 m. birželio 3 d. šiais adresais:

Julija Sinicienė
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-05-22 15:31:29
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.