Seminarų ciklas, skirtas meninio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į meninio ugdymo mokytojų pageidavimus, menų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis, menų mokytojų asociacijomis, tęsia seminarų ciklą, skirtą meninio ugdymo kokybei tobulinti. Kviečiame menų mokytojus, įgyvendinančius menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose.

Kvalifikacijos tobulinimo akredituotos 6-ių sesijų programos „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“ (56 arba 80 akad. val., mokama) renginiai vyks:

  • dailės, grafinio dizaino mokytojams 2017 m. sausio 26 d. Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius, toliau – UPC), vasario 17 d. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje (Gedvydžių g. 8, Vilnius), kovo 14 d., balandžio 3 d., gegužės 3 d. ir birželio 14 d. UPC. Registracija,

  • muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų mokytojams 2017 m. sausio 27 d., vasario 20 d., kovo 17 d., balandžio 4 d., gegužės 4 d. ir birželio 15 d. UPC. Registracija.

Kvalifikacijos tobulinimo akredituota 2-jų sesijų programa „Menų dūzgės“: mokinių mokymosi edukacinėse aplinkose galimybės“ (36 akad. val., mokama), skirta įvairių dalykų mokytojams, vyks 2017 m. balandžio 6 d. ir gegužės 10 d. UPC. Registracija.

Kvalifikacijos tobulinimo akredituotos 3-jų sesijų programos „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“ (30 akad. val., mokama) renginiai vyks UPC:

  • dailės grupei 2017 m. vasario 2 d., balandžio 5 d., birželio 19 d. Registracija,
  • muzikos grupei 2017 m. vasario 1 d., balandžio 3 d., birželio 20 d. Registracija,
  • šokio ir teatro grupėms 2017 m. vasario 3 d., balandžio 4 d., birželio 21 d. Registracija.

Registracija į renginius vykdoma informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Klausimus galima iš anksto siųsti Žydrei Jautakytei el. paštu Zydre.Jautakyte@upc.smm.lt.

Ugdymo plėtotės centro 2017 metų renginiai menų mokytojams.

Žydrė Jautakytė,
Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,
Alė Vilutienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2016-12-23 12:56:42
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.