Skelbimas dėl dalininko teisių pardavimo

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja apie parduodamas valstybei nuosavybės teise priklausančias Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ (įstaigos kodas – 125966250, buveinė – Vilnius, M. Katkaus g. 44) dalininko teises viešo aukciono būdu.

Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ veiklos tikslai – vaikų ir jaunimo emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo ugdymas, bei vaikų ir jaunimo emocinių ir socialinių sunkumų prevencija.

Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ dalininkų kapitalo dydis – 11,58 euro, dalininkų skaičius – 4. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 150 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 150 euro.

Įstaigos 2018 m. veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

Aukciono vykdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri įgaliota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimo“ sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį.

Atsakingas darbuotojas, įgaliotas registruoti aukciono dalyvius: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Krickaitė, tel. (8–5) 219 1223; el. p. Rita.Krickaite@smm.lt .

Aukciono dalyvių registravimas vykdomas nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki balandžio 29 d., laikas I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę.

Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data – 2019 m. balandžio 30 d., laikas – 9 val. 00 min.

Sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2019-04-11 14:06:47
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.