Šokio mokytojų asociacija kviečia rinkti Lietuvos šokio mokytoją

Šokio mokytojų asociacija organizuoja 2018 metų Lietuvos šokio mokytojo rinkimus ir kviečia Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros padalinius, Lietuvos miestų ir rajonų šokio mokytojų metodinius būrelius, Lietuvos švietimo ir kultūros centrus, švietimo ir kultūros įstaigų vadovus, nevyriausybines organizacijas, mokinių arba tėvų organizacijas teikti šokio mokytojų kandidatūras.

Kandidatūras ir jų veiklos aprašus prašome teikti Šokio mokytojų asociacijos prezidiumo ir švietimo / kultūros atstovų jungtinei komisijai iki 2018 m. spalio 26 d. el. paštu president@sokis.upc.smm.lt arba ariekumas@me.com.

Lietuvos šokio mokytojo rinkimo tvarkos aprašas ir daugiau informacijos apie rinkimus – asociacijos svetainėje adresu www.sokis.upc.smm.lt/asociacijos-sokio-mokytojas/.

Arnoldas Riekumas, Šokio mokytojų asociacijos prezidentas

Giedrė Čiapienė
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-10-10 17:42:15