Įvyko konferencija „Lietuvos a. spektro vaikai: įtraukti ar atskirti?“

2018 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko konferencija „Lietuvos a. spektro vaikai: įtraukti ar atskirti?“. Konferencijos tikslas – aptarti jau nuveiktus ir būsimus darbus elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo srityje, pasidalyti naujausiomis įžvalgomis ir metodikomis, telkti mokytojų, mokinių ir tėvų bendruomenę bendram darbui bei skatinti efektyvų institucijų bendradarbiavimą stiprinant švietimo, socialinės ir sveikatos apsaugos sritis.

Konferencijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų, specialiojo ugdymo centrų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai bei švietimo politiką formuojantys asmenys.

Konferencijoje savo patirtimi dalijosi elgesio terapeutė iš Australijos Isabella O‘Donovan, ALUT (The Israeli Society for autistic children) asociacijos direktorius ugdymo reikalams Shahar Bar Yehuda, fondo „Krok po Kroku“ (Lenkija) klinikinė psichologė Monika Pełszyk. Savo įžvalgas taip pat pristatė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė bei tėvų asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos nariai.

Konferencijoje buvo paskelbta, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre bus įsteigtas Įvairiapusių raidos sutrikimų skyrius, kuris rūpinsis autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymu.

Kristina Pranienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-11-29 17:14:14