Kvietimas dalyvauti atrankoje į seminarą „Ankstyvosios intervencijos metodų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Valstybinę švietimo strategiją ir įgyvendindamas elgesio ir emocijų bei kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemones, 2018 m. gegužės 28 d. – birželio 1 d. organizuoja seminarą „Ankstyvosios intervencijos metodų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, skirtą pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Seminare bus kalbama apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų atpažinimą, tokių vaikų ugdymą ir įtraukties galimybes. Seminaro lektorė – Isabella O‘Donovan, ISSAD (Australija) vykdančioji programų vadovė ir koordinatorė.

Ketinantieji dalyvauti seminare užpildytą anketą (pridedama) turi atsiųsti iki 2018 m. gegužės 18 d. 16 val. el. paštu kristina.praniene@upc.smm.lt. Apie antrankos rezulatus bus informuoti tik atrinkti kandidatai.

Atrankos kriterijai dalyviams:

  • yra ikimokyklinės ugdymo įstaigos auklėtojas ar švietimo pagalbos specialistas;
  • turi būti dalyvavęs bent viename 2017–2018 m. Ugdymo plėtotės centro organizuotame seminare apie elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą ar kitaip kėlęs kvalifikaciją šioje srityje;
  • savo darbe ketina taikyti ankstyvosios intervencijos metodą;
  • supranta angliškai;
  • pateikė užpildytą anketą.

Seminaras vyks Vilniaus specialiajam lopšelyje darželyje „Čiauškutis“ (Sausio 13-osios g. Vilnius). Seminaro dalyvių maitinimo ir nakvynės išlaidos apmokamos.

Kristina Pranienė
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-05-15 16:00:18