Skelbiamas konkursas magistro studijų programos užsienyje stipendijoms laimėti

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, siekdama užtikrinti, kad Lietuvoje augtų kompetentingų specialistų, gebančių dirbti su autizmo spektro sutrikimą (toliau – ASS) turinčiais vaikais, darbuotojų skaičius ir gerėtų jų kompetencija, kartu su Ugdymo plėtotės centru skelbia konkursą magistro studijų programos užsienyje stipendijoms laimėti.

Norintieji dalyvauti atrankoje turėtų būti ketinantys studijuoti / įstoję / studijuojantys magistro studijų programą, skirtą ASS, užsienyje.

Užpildytą paraiškos formą ir kitus toliau nurodytus dokumentus kandidatai turi pateikti Ugdymo plėtotės centrui. Kandidatai, priimti į ASS magistro studijų programas užsienyje, kviečiami motyvaciniam interviu. Kandidatui po sėkmingo interviu pateikiamas pasiūlymas. Jame nurodoma, kokia studijų kaštų dalis bus kompensuojama (iki 5000 Eur). Jei pareiškėjas sutinka su pasiūlymu, pasirašoma sutartis. Sutartyje nurodoma, jog po studijų baigimo pareiškėjas vienerius metus savo darbu Lietuvoje prisidės prie veiklos, tiesiogiai susijusios su autizmo spektro sutrikimu (metodinė pagalba mokytojams, tėvams, darbas su vaikais).

Kviečiame teikti paraiškas ir dalyvauti atrankoje.

Reikalavimai pareiškėjams

  • Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas (psichologijos, slaugos, pedagogikos, visuomenės sveikatos, psichiatrijos ir (ar) kitų susijusių studijų krypčių).

  • Pareiškėjo motyvacija (150 žodžių argumentacija paraiškoje ir motyvacinis interviu).

Privalumai pareiškėjui

  • Su ateities studijų programa susijusi darbo ar savanoriavimo patirtis (pvz., ASS turinčių vaikų ugdymas).

Dokumentų pateikimas

  • Užpildytą paraiškos formą kartu su CV pateikti iki birželio 15 d.

  • Dokumentą, patvirtinantį priėmimą į su ASS susijusių magistro studijų programą užsienyje, pateikti iki rugpjūčio 1 d.

Rezultatų skelbimas

Kai užpildysite paraiškos formą, su Jumis susisieks konkurso koordinatorius ir suteiks konsultaciją dėl studijų programų. Jei įstosite į vieną iš programų, būsite kviečiami į interviu. Po interviu per dvi savaites visiems dalyviams elektroniniu paštu bus pranešta, ar jie sėkmingai įveikė atranką.

Ugdymo plėtotės centras, patikrinęs paraišką, gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomų dokumentų, patvirtinančių arba patikslinančių paraiškoje pateiktą informaciją.

Paraiška, pateikta po Ugdymo plėtotės centro nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.

Detalesnė informacija

Asmuo ryšiams: Barbora Butkutė, el. p. aspektras@upc.smm.lt, tel. +370 6 249 0430.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-05-30 17:34:26
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.