Seminarai ir konsultacijos A. spektro mokykloms

2018 m. gruodžio 20 – 21 d. Ugdymo plėtotės centras suorganizavo seminarą A. spektro mokyklų tinklo pedagogams „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas: taikomoji elgesio analizė ir įrodymais grįsta praktika“.

Į šį – jau antrąjį – seminarą dalyviai susirinko iš visos Lietuvos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Ukmergės, Šiaulių, Molėtų. Seminare dalyvavo ne tik į A. spektro mokyklų tinklą įtrauktų institucijų atstovai, bet ir švietimo pagalbos specialistai iš Vilniaus, tėvai.

Seminaro metu savo patirtimi dalijosi ir klausytojams pagrindinius Taikomosios elgesio analizės principus pristatė lektorius iš Jungtinių Amerikos Valstijų, elgesio analitikas Paul W. Stephany.

Seminare dėmesys buvo skiriamas mokymosi aplinkos struktūrinimui, vaikų motyvacijai ir paskatinimams, bendravimo skatinimui, antecedentinėms strategijoms ir vaikų probleminio elgesio vertinimui bei intervencijoms.

Ugdymo plėtotės centras gruodžio mėnesį kartu su partneriais surengė viešąsias konsultacijas tėvams ir visuomenei.

Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaiko raidos centre įvyko konsultacija, joje dalyvavo įstaigos darbuotojai ir tėvai, auginantys vaikus, turinčius raidos sutrikimų. Susitikimo metu dalyviams buvo dalijamos knygos „Vaiko autizmas: ankstyvoji pagalba, kurią gali suteikti tėvai“.

Kauno Pranio Daunio ugdymo centre vykusioje konsultacijoje dalyvavo šia tema besidomintys pedagogai ir tėvai. Susitikime aptarta, kaip veiksmingai ogranizuoti ugdymo procesą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Konsultacijos metu dalyviams buvo dalijamos knygos „Vaiko autizmas: ankstyvoji pagalba, kurią gali suteikti tėvai“ ir „Padėkime nesimušti, nesikandžioti, nešūkauti...“.

Vilniuje tėvams ir visuomenei organizuotoje atviroje konsultacijoje, kurioje dalyvavo ir elgesio analitikas Paul W. Stephany, dalyviai uždavinėjo klausimus svečiui. Elgesio analitikas dalijosi praktiniais patarimais, buvo diskutuota apie Lietuvos švietimo sistemos problemas ir galimybes, bendrųjų ir specialiųjų ugdymo įstaigų skirtumus.

Gintarė Šatė
A. spektro mokyklų tinklo koordinatorė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-01-10 10:49:28