Įvyko seminaras „A. spektro mokyklų tinklas: naujos ugdymo galimybės vaikams“

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Valstybinę švietimo strategiją ir įgyvendindamas elgesio ir emocijų bei kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemones, atrinko mokyklas į a. spektro mokyklų tinklą.

Lapkričio 28–29 d. atrinktų mokyklų atstovai buvo sukviesti į pirmąjį įžanginį seminarą „A. spektro mokyklų tinklas: naujos ugdymo galimybės vaikams“ (renginys vyko viešbutyje „Crowne Plaza“). Seminaro tikslas – aptarti a. spektro mokyklų tinklo veiklos perspektyvas ir galimybes regionuose, „išsiryškinti“ problemas, pasidalinti patirtimi.

Seminaro metu savo patirtimi ir mintimis apie geros mokyklos a. spektro vaikams sampratą bei bendruomenės įsitraukimą, individualių ugdymo planų a. spektro vaikams kūrimą ir įgyvendinimą dalijosi ir svečias iš Izraelio, ALUT (The Israeli Society for Autistic Children) asociacijos direktorius ugdymo reikalams Shahar Bar Yehuda.

Taip pat norime pasidžiaugti, kad apie mūsų renginį rašo spauda: https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2018/11/30/news/autizmo-specialistas-is-izraelio-kad-situacija-pasikeistu-reikia-ne-pinigu-8405040/

Kristina Pranienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-12-03 17:53:42