Įvyko susitikimas-praktinis seminaras „STEAM ateina į mokyklą“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas tarptautinius Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinius projektus MARCH ir SCIENTIX, vasario 4 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje organizavo susitikimą-praktinį seminarą „STEAM ateina į mokyklą“. Renginys skirtas STEAM mokyklų tinklo nariams. Jo tikslas – skatinti juos dalytis gerąja STEAM ugdymo patirtimi ir sudaryti sąlygas diskusijai apie STEM ugdymo veiksmų plano įgyvendinimo pažangą mokyklose.

Susitikime-praktiniame seminare dalyvavo pedagogai ir mokyklų administracija iš 15 ugdymo įstaigų: Alytaus Jotvingių gimnazijos, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos, Kauno jėzuitų gimnazijos, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro, Kauno Simono Daukanto progimnazijos, Kauno šv. Pranciškaus gimnazijos, Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjaus, Kėdainių šviesiosios gimnazijos, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, Vilniaus Antakalnio gimnazijos, Vilniaus inžinerijos licėjaus, Vilniaus licėjaus, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos.

Renginio dalyvius pasveikino Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius Artūras Sederevičius SJ. Jis pasidžiaugė galėdamas priimti STEAM tinklo narius į svečius ir pasidalijo STEAM plėtros gimnazijoje planais. 

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojas Marius Narvilas dalyviams skaitė pranešimą „Ar technologijų mokytojas gali būti inovacijų lyderis?“, o vėliau pakvietė dalyvius stebėti jo vedamą technologijų pamoką „Dangoraižiai“ 6 klasės mokiniams. Po pamokos dalyviai dalijosi įspūdžiais ir pasidžiaugė mokytojo gebėjimu mokinius suburti komandiniam darbui pagal kiekvieno vaiko polinkius, organizuoti pamoką, perteikiančią mokykloje puoselėjamas vertybes, pamokos turinį susieti su realiu gyvenimu atskleidžiant dalykų integralumą.

Susitikimo metu STEAM mokyklų tinklo atstovai pristatė ir savo gerąsias ugdomųjų renginių patirtis, integruotų pamokų, projektų bei integruotų dienų įgyvendinimą. Dalijosi bendradarbiavimo su mokslo institucijomis ir verslu patirtimi bei įžvalgomis apie STEM ugdymo veiksmų plano įgyvendinimo pažangą.

Renginio „STEAM ateina į mokyklą“ dalyviai turėjo galimybę susipažinti su tarptautinių projektų teikiamomis galimybėmis. Ugdymo plėtotės centro metodininkė Alvida Lozdienė pakvietė dalyvauti SCIENTIX organizuojamame konkurse apie žiniasklaidos priemonėmis praturtinamas STEM dalykų pamokas, skirtame STEM dalykų ir pradinių klasių pedagogams. Projekto MARCH vadovė Lietuvoje dr. Loreta Statauskienė ir koordinatorė Rūta Mazgelytė pristatė projekto ataskaitos apie gerąsias STEM ugdymo praktikas Europoje pagrindines įžvalgas, pateikė rekomendacijų mokytojams ir gerųjų praktikų pilotavimo loginę schemą. Susitikimo dalyvius MARCH projekto komanda pakvietė išbandyti vieną iš 22 gerųjų praktikų.

Ugdymo plėtotės centras dėkoja Vilniaus jėzuitų gimnazijos pavaduotojui ugdymui Pauliui Mieželiui už sėkmingą bendradarbiavimą organizuojant susitikimą-praktinį seminarą „STEAM ateina į mokyklą“. 

Seminaro medžiaga

Rūta Mazgelytė
Projekto MARCH koordinatorė Lietuvoje

 

 
Informacija atnaujinta 2017-06-14 15:30:37
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.