Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo

STEAM dalykų mokytojus, siekiančius ugdymo kokybės, besidominčius inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo ugdymo procese galimybėmis, mokymusi bendradarbiaujant, Ugdymo plėtotės centras kviečia pasirinkti akredituotą dviejų dalių kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“.

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ (toliau – programa) – 2015–2017 m. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo „Erasmus+“ KA 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (angl. Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving) intelektinis produktas. Programa parengta bendradarbiaujant Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Italijos švietimo institucijoms. 

Programa akredituota (AIKOS kodas: 213001128; įsakymo numeris ir data: VK-38, 2017-04-04), skirta STEAM dalykų mokytojams, siekiantiems ugdymo kokybės, besidomintiems inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo ugdymo procese galimybėmis, mokymusi bendradarbiaujant.

Programos trukmė – 40 akad. val., po 16 val. teorijai ir praktinėms veikloms, 8 akad. val. savarankiškam darbui. Programa įgyvendinama Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius):
- pirmoji dalis vyks 2017 m. rugpjūčio 17–18 d. 9 val.,

- antroji dalis vyks 2017 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. 9 val.

Savarankiškas darbas – mokymo(si) scenarijų (pamokų ir / ar projektų planų, mokymo(si) medžiagos) rengimas pasirinkta viena iš keturių temų (duomenimis grįstas ugdymo tobulinimas, STEAM, geimifikacija, PSB). Ugdymo plėtotės centro metodininkų įvertinti bei tinkamais viešinti pripažinti darbai bus talpinami „Ugdymo sode“.

Dalyviams, atlikusiems visos programos praktines užduotis ir savarankiškus darbus, bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintas bendrąsias, dalykines ir didaktines kompetencijas. Dalyvavusiems vienoje dalyje – Ugdymo plėtotės centro pažymos.

„Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ visų sesijų darbotvarkė.

Išsamus aprašymas ir registracija informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ adresu https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?5953.

Eglė Vaivadienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,
Alė Vilutienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-08-09 10:16:35