STEAM mokyklų tinklo dalyviai aptarė užsienio šalių gerąsias ugdymo praktikas

Ugdymo plėtotės centras, tęsdamas Lietuvos STEAM mokyklų tinklo bendradarbiavimo iniciatyvas, organizavo kūrybines dirbtuves „STEAM ugdymo gerosios praktikos“.

Septynių mokyklų pedagogų ir mokinių komandos (Juodšilių „Šilo“ gimnazija, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, Vilniaus Antakalnio gimnazija, Vilniaus Daukanto progimnazija, Vilniaus inžinerijos licėjus, Vilniaus licėjus, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus Tuskulėnų gimnazija) susitiko gruodžio 1 d. Vilniuje, kitos dešimt (Alytaus Jotvingių gimnazija, Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, Kauno jėzuitų gimnazija, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras, Kauno šv. Pranciškaus gimnazija, Klaipėdos licėjus, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Kėdainių šviesioji gimnazija, KTU inžinerijos licėjus, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla) – gruodžio 2 d. Kaune.

Renginyje Vilniuje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, centro darbuotojai, socialiniai partneriai.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas – supažindinti STEAM mokyklų tinklo dalyvius su tarptautiniame projekte MARCH išbandytomis gerosiomis praktikomis ir papasakoti apie SCIENTIX projekto siūlomus išteklius.

Mokytojai ir mokiniai aptarė dvidešimt du praktikos pavyzdžius, diskutavo apie jų pritaikymo ir išbandymo galimybes STEAM ugdymo procese.

MARCH projekto vadovė Lietuvoje dr. Loreta Statauskienė supažindino su šio projekto šalių gerosios praktikos analizės principais.

Renginių dalyviai analizavo 22 gerosios praktikos pavyzdžius, juos reitingavo pagal šiuos požymius: „Jau ši praktika išbandyta“, „Norėtų išbandyti“. Pagal pirmąjį požymį populiariausios šios praktikos: Robotika, Virtualių ir interneto laboratorijų naudojimas gamtamoksliniame ugdyme, Išvyka į mišką. Daugiausia norinčių buvo išbandyti STEM ambasadorius, Apverstąją klasę, Didžiojo sprogimo teoriją, 3D spausdintuvus. Visų praktikų aprašymai skelbiami čia.

SCIENTIX projekto vadovė Lietuvoje UPC metodininkė Aušra Gutauskaitė papasakojo apie projekto rezultatų pasiūlą ir jų panaudojimo galimybę (UPC Naujienlaiškis).

Renginyje dalyvavę mokiniai ir pedagogai diskutavo apie jų mokyklose naudojamus ugdymo metodus, jų paveikumą, mokyklų ateities planus. Dalyviai išskyrė metodus, susijusius su grupiniu darbu, su apsikeitimu vaidmenimis (mokinys – mokytojas, mokinys – konsultantas, mokinys – tyrinėtojas, mokytojas – ekspertas, mokytojas – padėjėjas, mokytojas – mokinys). Mokiniams ypač paveikios mokymosi veiklos, kurios organizuojamos netradicinėse aplinkose.

Renginių pabaigoje socialiniai partneriai pristatė bendradarbiavimo galimybes. Arvydas Augustaitis, UAB „AYUS“ vadovas, demonstravo išmaniąsias technologijas, ugdančias mokinių kūrybiškumą ir įtraukiančias į STEAM gilesnes veiklas. Alytaus kolegijos dekanė dr. Lina Kankevičienė pristatė naujas laboratorijas, kuriose planuoja įsteigti STEM atviros prieigos centrą, apie Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikų akademiją papasakojo vadovė Danutė Baravykienė.

Renginių akimirkos

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-04 11:23:47
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.