STEM kryptis: 3D kūrybinės dirbtuvės

Visi esame girdėję apie 3D spausdintuvus, bet ar yra tekę patiems išbandyti jų galimybes?

Gruodžio 11–12 d. Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su UAB „Biznio mašinų kompanija“ ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu atidarė 3D kūrybines dirbtuves ir pakvietė mokyklų, dalyvaujančių MARCH projekte, mokytojus ir mokinius.  

 

Dalyvavimas tarptautinio MARCH projekto veikloje skatina skaitmeninių išteklių ir inovacijų diegimą ugdyme, todėl į 3D kūrybines dirbtuves mokyklos delegavo inovacijomis besidominčius mokyklos pedagogus ir smalsius 8–12 kl. mokinius. Kūrybinėse dirbtuvėse dirbo ir kūrė Riešės gimnazijos, Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos, VšĮ Pranciškonų gimnazijos, Akmenės r. Akmenės gimnazijos, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, Prienų r. Stakliškių vidurinės mokyklos, Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos, Šiaulių Didždvario gimnazijos, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, Varėnos r. Liškiavos mokyklos-daugiafunkcio centro ir Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Į kūrybines dirbtuves pakviesti savanoriai sudarė stebėtojų komandą. Ji, stebėdama kūrybinių dirbtuvių procesą, rengs rekomendacijas, kaip diegti inovacijas technologijų, gamtos mokslų, informacinių technologijų, matematikos  (STEM) dalykų pamokose. Stebėtojų komandą sudarė mokyklų vadovai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ekspertai, Ugdymo plėtotės centro ugdymo turinio metodininkai, ugdymo projektų rengėjai, menininkų, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. Svarstytos STEAM menų įtraukties galimybės.

Renginio pradžioje dalyviai išsakė savo lūkesčius, aptarė inovatyvių technologijų mokykloje poreikį mokymosi patrauklumui didinti ir sutarė dėl kūrybinių dirbtuvių darbotvarkės. Stebėtojų komandos atstovas Arvydas Augustaitis sakė, kad tikisi atrasti būdų mokinius motyvuoti ir ugdyti, integruoti naujas technologijas. UPC metodininkė Ona Vaščenkienė domėjosi, kokios 3D galimybės keisti ugdymo procesą, didinti mokinių motyvaciją mokant gamtos mokslų. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Kristina Krivickienė norėjo susipažinti su 3D technologijomis ir galimybėmis jas taikyti mokinių veiklai pamokose ar po pamokų. Jurgita Nemanienė, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė, domėjosi galimomis tardalykinėmis jungtimis skirtingų dalykų turinyje ir bendradarbiavimo tarp STEM specialistų (mokytojų, mokslininkų, verslininkų, mokinių) galimybėmis.

Kūrybinės dirbtuvės buvo atviros visiems norintiesiems pajusti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo atmosferą. Dirbtuvėse apsilankė Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos 8b klasės mokiniai ir mokyklos direktorius Ričardas Vitkus. Direktorius susidomėjo 3D spausdintuvų techninėmis galimybėmis, džiaugėsi bendradarbiavimu su Ugdymo plėtotės centru.

 

UAB „Biznio mašinų kompanijos“ audio – video ir edukacinių sprendimų verslo vadovas Mindaugas Pozingis ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto Poligrafinių mašinų katedros docentas dr. Eugenijus Jurkonis mokyklų komandoms pristatė, kas yra 3D spausdinimas, pateikė metodų (būdų) pavyzdžių, pasakojo apie esamas ir būsimas 3D technologijų taikymo sritis, mokė dirbti su „Autodesk 123D design“ programa, pademonstravo VGTU studentų darbų pavyzdžių.

Dirbami komandose mokytojai su mokiniais sprendė praktinius uždavinius, kuriuose reikėjo taikyti matematikos ir fizikos žinias. Jie įgijo praktinių gebėjimų kurti realius daiktus ar jų prototipus.

Per refleksiją mokiniai ir mokytojai grupėmis aptarė 3D spausdintuvų taikymo galimybes mokymosi procese, išskyrė stipriąsias ir tobulintinas puses, sutarė dėl tolesnių veiksmų žengiant STEM plėtros Lietuvoje kryptimi MARCH projekte ir už jo ribų.

Kūrybinių dirbtuvių iniciatyvinė grupė džiaugiasi mokytojų ir mokinių smalsumu, gebėjimais ir aktyvumu. Stebėtojų komanda ir kūrybinių dirbtuvių iniciatyvinė grupė sutarė dėl sukauptos patirties analizės, galimybių poreikio ir pradėtos veiklos tęstinumo.

 

3D kūrybinių dirbtuvių vaizdai:

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2014-12-15 10:29:31
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.