STEM kryptis: 3D kūrybinės dirbtuvės

Vasario 5–6 d. Ugdymo plėtotės centras kartu su UAB Biznio mašinų kompanija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu vėl veda 3D kūrybines dirbtuves, kuriose dalyvauja mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėjai.

Kūrybinėse dirbtuvėse mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėjai aptars, kaip diegti inovacijas technologijų, gamtos mokslų, informacinių technologijų, matematikos (STEM) pamokose, išsakys savo lūkesčius ir pasidalys patirtimi. Taip pat jie išmėgins 3D spausdinimą, aptars 3D spausdintuvų taikymo ugdyme galimybes, mokysis dirbti su „Autodesk 123D design“ programa.

Edita Sederevičiūtė
Projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ vadovė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-02-05 09:31:27
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.