Įvyko forumas „Bendrystė vienija“

Kovo 6 d. Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre, įsikūrusiame viename iš Sapiegų komplekso pastatų Antakalnyje, įvyko projekto „Kodas – Nemunas“ baigiamasis renginys-forumas „Bendrystė vienija“. Šiuo renginiu buvo užbaigiamos projekto veiklos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Forumo tikslas – skatinti mokyklas aktyviau taikyti patirtinį mokymąsi, aktyvinti bendradarbiavimą su nacionaliniais, regioniniais parkais ir rezervatais vykdant formalaus ir neformalaus ugdymo veiklas, skatinančias mokinius pažinti, tyrinėti, domėtis gimtuoju kraštu.

Forumą pradėjo ir dalyvius pasveikino Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius Albertas Stanislovaitis. Jis kalbėjo apie švietėjišką veiklą, susijusią su saugomomis teritorijomis, ir pabrėžė mokinių ir mokytojų domėjimosi nacionaliniais ir regioniniais parkais, kraštovaizdžio ypatumais svarbą, norą patiems atrasti mūsų krašto gamtos lobius.

Ieva Jackūnaitė forumo dalyvius skatino labiau pažinti vieniems kitus ir atliekant žaismingas užduotis išbandyti save.

Saugomų teritorijų lankytojų centro vyr. specialistė Ligita Braškytė pristatė ekspoziciją, kuri buvo ne tik įdomaus turinio, bet ir stebino įvairiausiais vizualiais sprendimais. Dalyviai pasijuto tarsi gamtos apsuptyje: aplinkui žolynai, paukščiai, žiogai, o užvertus galvą – debesys.

Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus laikinai einantis vedėjo pareigas Šarūnas Gerulaitis pristatė projekto „Kodas – Nemunas“ metu nuveiktus darbus, trumpai ir vaizdžiai apžvelgė numatytus projekto etapus. Forumo dalyviai įsitraukė į nuveiktų veiklų apibendrinimą ir vieni su kitais dalinosi įgyta patirtimi.

Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro dalinosi projekto metu įgyvendintomis idėjomis, pristatė naujas centro planuojamas veiklas.

Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Eglė Vaivadienė pristatė Erasmus projekto „STEM mokyklos ženklas“ (angl. STEM School Label) vykdomas veiklas, sukurtus ir kuriamus intelektinius produktus bei jų naudą Lietuvos ir Europos mokykloms, paragino mokyklas dalyvauti STEM mokyklos ženklo platformos ir įsivertinimo priemonės išbandyme. Eglė, kalbėdama apie mokymosi integralumo galimybes, pristatė Scientix projekto teikiamas galimybes, Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymo Europoje bendruomenės sukurtų išteklių bazę, paragino įsijungti į šią bendruomenę, taikyti jos patirtį bei skleisti savąją. Pranešėja aptarė šio projekto, kuris padeda diegti tyrimais, tyrinėjimu, IKT taikymo ir kitais inovatyviais gamtos mokslų ir matematikos ugdymo metodais grįstas strategijas, tinklą Europoje ir Lietuvoje.

Renginys baigėsi dalyvių bendryste, patirties dalijimusi ir naujų idėjų įgyvendinimo planavimu.

Renginys finansuotas Scientix projekto lėšomis.

Ugdymo plėtotės centro informacija

     

Šioje interneto svetainėje aprašytas renginys buvo finansuotas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „H2020“, „European Schoolnet“ koordinuojamo projekto „Scientix 3“ (paramos sutarties Nr. 730009), lėšomis. Naujienos turinys atspindi tik renginio organizatorių požiūrį ir neatspindi Europos Komisijos (EK) ar „European Schoolnet“ (EUN) nuomonės. Nei EK, nei EUN neatsako už jokį galimą čia pateiktos informacijos panaudojimą.

 

 
Informacija atnaujinta 2019-03-13 17:49:20