VUBP projektus regionuose aptarė pedagogai ir tėvai

Spalio 25–28 dienomis Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Marijampolėje vyko susitikimai, kuriuose dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo skyrių ir švietimo centrų specialistai bei tėvai kartu su ŠMM ir UPC atstovais aptarė Vidurinio ugdymo bendrųjų programų (VUBP) projektus.

Pagrindinis šių susitikimų tikslas – kartu su mokytojų metodinių grupių nariais, mokyklų vadovais, švietimo padalinių, švietimo centrų, tėvų savivaldos atstovais apibendrinti švietimo bendruomenės pateiktus siūlymus dėl VUBP koregavimo ir tartis dėl jų įgyvendinimo.

Susitikimuose vyko dalykiškos ir produktyvios diskusijos apie parengtus VUBP projektus ir siūlomas programų pataisas. Šalies pedagogai VUBP projektų rengėjams pateikė nemažai vertingų ir racionalių siūlymų, kaip ir ką programose reikėtų koreguoti. Be to, per susitikimus buvo diskutuota ir apie būsimus brandos egzaminų programų pokyčius.

Regionuose dalykų mokytojų pateikti siūlymai jau dabar yra sisteminami, į juos bus atsižvelgta koreguojant ir atnaujinant VUBP. Iki lapkričio 15 dienos dalykų mokytojai dar gali siųsti savo siūlymus ir pastabas dėl programų turinio koregavimo UPC specialistams.

Pasak švietimo ir mokslo viceministro Vaido Bacio, siekiama suderinti visų ugdymo proceso dalyvių – mokytojų, mokslininkų, ekspertų, mokinių ir tėvų interesus, nes tik taip galima garantuoti sėkmingą naujovių taikymą.

„Mokykla turi ugdyti ne mechaniškai kaupiantį žinias, o mąstantį, savarankiškai ir sąmoningai gebantį mokytis žmogų, kad jis būtų pasirengęs tobulėti visą gyvenimą“, – sako V.Bacys.

Lapkričio mėnesio pabaigoje ŠMM ir UPC specialistų darbo grupės planuoja apibendrinti visą atliktą darbą, pateiktus siūlymus ir pastabas bei priimti suderintą sprendimą dėl ugdymo programų turinio pokyčių.

Pakoreguotų vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektuose Vilniuje , Panevėžyje , Klaipėdoje ir Marijampolėje dalyvių sąrašai ir pažymos apie dalyvavimą renginiuose.

UPC IT skyrius

Tel. (8 5) 210 9831

 

 
Informacija atnaujinta 2010-12-03 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.