Prasidėjo seminarų ciklas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja, pristatė technologijų mokyklinio brandos egzamino ir brandos darbo panašumus ir skirtumus, atkreipė dėmesį į dažniausiai pasitaikančias problemas, atsakė į būsimųjų egzamino kandidatų vadovų, vertinimo komisijų narių klausimus. Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė, pranešime „Technologijų mokyklinis brandos egzaminas: gaminys. Rengimo metodinės rekomendacijos, dažniausiai kylantys klausimai“ kartu su renginių dalyviais (58) nagrinėjo egzamino, vykdomo proceso subtilumus, užduočių / veiklų planavimo pavyzdžius. Henrikas Vaišvila, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojas ekspertas, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos prezidentas, nagrinėjo techninės užduoties gaminiui formulavimo aspektus, baigiamojo darbo bei darbo aprašo reikalavimus, aptarė tarpinių peržiūrų reikšmę, vertinimo sudedamąsias dalis. Jonas Survila, vyriausiasis darbo inspektorius, pristatė pavojų identifikavimo analizę. Renginio dalyviai tęs pasirengimą mokykliniam brandos egzaminui antrose sesijose lapkričio mėn. (mitybos, tekstilės mokytojams ir dizaino, elektronikos, konstrukcinių medžiagų mokytojams), kurių paskutinė dalis vyks Valstybės pažinimo centre

Ugdymo plėtotės centras kviečia pasirinkti renginius, vykdomus pagal akredituotas kvalifikacijos tobulinimo programas:

Registracija į renginius vykdoma informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Klausimus galima iš anksto siųsti Eglei Vaivadienei el. paštu Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt.

Eglė Vaivadienė,
Gamtos,
tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė
Alė Vilutienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-07 08:52:47