Kviečiame į renginius, skirtus technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras kviečia technologijų mokytojus, dirbančius pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinančius technologijų mokyklinio brandos egzamino programą, etninės kultūros modulį „Technologijos ir etninė kultūra“, menų, pradinio ugdymo ir profesijos mokytojus, pasirinkti renginius, skirtus technologinio ugdymo kokybei tobulinti. Mokymai vykdomi pagal akredituotas kvalifikacijos tobulinimo programas.

Konferencija „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (nemokama) vyks 2017 m. rugsėjo 21 d. 10 val. Ugdymo plėtotės centre, 201 aud.

Programos „Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė“ (3 sesijų programa, mokama) sesijos vyks Ugdymo plėtotės centre, 302 aud.:

Programos „Patyriminis mokymasis: idėja – veiksmas – aiškiai suvokta ir įvertinta patirtis“ (4 sesijų programa, mokama) pirmoji sesija „Konstrukcinės medžiagos, elektronika: nuo idėjos iki rezultato“ vyks 2017 m. lapkričio 2 d. 9 val. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje (Didžioji g. 32, Vilnius).

Programos „Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas“ (4 sesijų programa, mokama) pirmoji sesija „Žiemos šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra“ vyks 2017 m. lapkričio 3 d. 9 val. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje (S. Konarskio g. 27, Vilnius).

Programos „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ (mokama) antroji dalis vyks 2017 m. lapkričio 30 d. 9 val. Ugdymo plėtotės centre, 201 aud.

Registracija į renginius vykdoma informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Klausimus galima iš anksto siųsti Eglei Vaivadienei el. paštu Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt.

Ugdymo plėtotės centro kvietimas.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai technologijų bei įvairių dalykų mokytojams 2017 m. II pusmetį.

 

 

Eglė Vaivadienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
Alė Vilutienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-09-12 14:18:34