Įvyko seminaras „Technologinis ugdymas šiandien“

Ugdymo plėtotės centras, atliepdamas Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (2008), Vidurinio ugdymo bendrųjų programų (2011) nuostatas ir Brandos egzaminų programų projektų (2013) prioritetus, 2011 m. birželio 20 d. organizavo seminarą „Technologinis ugdymas šiandien“. Renginyje dalyvavo technologinio ugdymo pedagogai, technologinio ugdymo švietimo konsultantai, technologinio ugdymo metodinių grupių, metodinių būrelių pirmininkai, technologinio ugdymo kuratoriai.

PRIDEDAMA: Pažyma, Dalyvių sąrašas

Sonata Likienė „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui”
Dr. Aistė Elijio, dr. Saulius Zybartas, dr. Pranas Gudynas „Trumpai apie brandos darbo perspektyvas“
Technologinis ugdymas šiandien
V. Jurgaitis „Teisinio statuso ypatumai“

 

 
Informacija atnaujinta 2011-09-06 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.