Ekspertai iki 2020 m. rugsėjo atnaujins visas bendrojo ugdymo programas

Ugdymo plėtotės centras paskelbė 1,3 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą bendrosioms ugdymo programoms parengti. Šis pirkimas vykdomas įgyvendinant 7,8 mln. eurų vertės projekto, finansuojamo valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis, vieną iš veiklų. Ne mažiau kaip 84 ekspertai atnaujins 8 bendrąsias programas ir parengs lydinčiąją medžiagą.

VPT siūlo koreguoti šio pirkimo sąlygas ir techninę specifikaciją.

„VPT siūlo tikslinti reikalavimus ir terminus, esame pasiruošę taisyti. Rytoj susitinkam su VPT dėl reikalavimų ir spręsime dėl tolesnių veiksmų“, - sako Giedrius Vaidelis, UPC direktorius.

Pasak jo, netiesa, kad pirkimas netikėtas. Ugdymo plėtotės centro viešųjų pirkimų planas paskelbtas viešai. Vykdomas pirkimas įtrauktas į viešųjų pirkimų planą per mažiau nei 3 mėn. nuo sudarytos sutarties skirti finansavimą projektui. Pats projektas yra planinis, viešai prieinamas nuo 2016 m

„Jei tikimasi, kad dešimtmečius gyvavusi praktika, nesikeis, tai turi keistis ir turi veikti viešai ir atvirai. Visi, kurie laimės šį pirkimą, bus paskelbti viešai“, - sako UPC vadovas.

Dėl bendrųjų ugdymo programų turinio tariamasi su švietimo bendruomene vykdomuose mokymuose, viešosiose konsultacijose ir kituose susitikimuose. Išsiaiškinus jų lūkesčius bei siūlymus, pradėti konkretūs bendrųjų programų atnaujinimo darbai. Jiems atlikti viešojo pirkimo būdu perkamos paslaugos. Vykdomas bendrųjų programų atnaujinimo paslaugos pirkimas nėra išimtis, programas ir anksčiau atnaujindavo darbo grupės, kurių paslaugos būdavo perkamos viešojo pirkimo būdu.

Pasak UPC vadovo, perkamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų ir lydinčios medžiagos rengimo paslaugos. Aštuonioms bendrojo ugdymo programoms atnaujinti paslaugos teikėjas ar teikėjai turi pasiūlyti 8 ekspertų grupes, iš viso paslaugas 22 mėnesius turi teikti ne mažiau kaip 84 ekspertai. Bendrąsias programas rengs mokslininkai – edukologai, mokytojai – praktikai, ugdymo dalyko didaktiką išmanantys ekspertai.

Ekspertai turės parengti atnaujinamų bendrųjų programų metmenis, vėliau - atnaujinamų bendrųjų programų projektus, kurie bus svarstomi kartu su švietimo bendruomene ir, atsižvelgiant į jų siūlymus, parengti dokumentai bus tikslinami.

Šiame 7,8 mln. eur vertės projekte taip pat bus rengimas skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas, kūrimas ar adaptavimas, metodinės pagalbos savivaldybėms ir mokykloms teikimas, atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena.

Šių metų gegužės mėnesį vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse „Mokykla 2030“ buvo pristatytos mokyklos kaitos kryptys. Vieną jų – bendrojo ugdymo programų peržiūra. Tuomet apie 150 švietimo ekspertų, nuomonių lyderių, savivaldybių, mokytojų asociacijų atstovų, moksleivių ir mokytojų tarėsi, diskutavo, keitėsi įžvalgomis ir teikė siūlymus dėl ateities mokyklos vizijos.

Kontaktinis asmuo:
Laura Bačinskienė,
Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus vedėja
Tel.: 8 5 210 9828
El.paštas: Laura.Bacinskiene@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2018-10-09 11:19:19