Mokyklų mokslinio tyrimo institutui – 60

Ugdymo plėtotės centro kolektyvui 2018 metai ypatingi – ne tik todėl, kad prasidėjo ugdymo turinio atnaujinimo darbai, bet ir dėl to, kad prieš 60 metų, 1958-aisiais, buvo įsteigtas Mokyklų mokslinio tyrimo institutas. Ugdymo plėtotės centras – tiesioginis instituto funkcijų paveldėtojas, tęsėjas ir plėtotojas.

Mokyklų mokslinio tyrimo instituto paskirtis buvo tirti pedagogikos istoriją ir teoriją, analizuoti ir apibendrinti mokyklų gerąją patirtį. Instituto direktoriumi buvo paskirtas psichologas prof. Alfonsas Gučas, o moksliniu sekretoriumi – edukologas, socialinių mokslų habilituotas daktaras Leonas Jovaiša. Per instituto gyvavimo dešimtmečius įstaiga 6 kartus keitė pavadinimą, buvo koreguojama jos paskirtis ir funkcijos. Čia dirbo Lietuvos pedagogikos elitas – prof. habil. dr. J. Laužikas, prof. habil. dr. V. Rajackas, prof. habil. dr. J. Vaitkevičius, prof. habil. dr. B. Bitinas ir kt. Čia, vadovaujant dr. Meilei Lukšienei, buvo padėti Tautinės mokyklos pagrindai, sukurtos nepriklausomybę atgavusios Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos programos.

Garbingai sukakčiai paminėti Ugdymo plėtotės centras 2018 m. liepos 12 d. atidarė įstaigos istoriją atskleidžiančių dokumentų ir fotografijų parodą, o rugsėjo 6 d. 13 val. įvyks iškilmingas susitikimas, kuriame kviečiami dalyvauti įstaigos alumnai ir visi švietimo bendruomenės žmonės.

Ugdymo plėtotės centro taryba

 

 
Informacija atnaujinta 2018-07-16 16:05:43
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.