Pranešimas dėl Ugdymo plėtotės centro organizuojamų stažuočių užsienyje pedagogams

Ugdymo plėtotės centrui (toliau UPC), gavus Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos paklausimą dėl UPC organizuotų stažuočių, vykstant UPC veiklos auditui ir kilus žiniasklaidos susidomėjimui, pranešame, kad tolimesnis stažuočių užsienyje įgyvendinimas yra sustabdytas ir yra atliekama stažuočių organizavimo proceso analizė.

Išanalizavus atrankos procedūras UPC numato artimiausiu metu parengti ir patvirtinti pedagoginių stažuočių organizavimo reglamentą. Sieksime, kad pedagogų bendruomenei būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos įgyti patirties užsienio šalyse.

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2018-11-13 16:28:59