Ugdymo plėtotės centras informuoja dėl visuomenei paviešintos informacijos vertinant literatūros vadovėlį šeštai klasei ir jame pateiktos užduoties iš Balio Sruogos poemos

Bendrojo ugdymo vadovėlių atitikties vadovėlių vertinimo kriterijams ir tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą organizuoja Ugdymo plėtotės centras, šiam tikslui pasitelkdamas vertintojus. Ugdymo plėtotės centras prisiima atsakomybę, kad leidėjus pasiekė neadekvati pastaba dėl literatūros vadovėlio šeštai klasei.

Vadovėlį, ne literatūros kūrinius, vertina trys vertintojai. Jie labai atidžiai peržiūri turinį, vertina, kad jis būtų tinkamas, suprantamas, naudingas to amžiaus mokiniams. Visgi Ugdymo plėtotės centro specialistai negali daryti įtakos vertintojų nuomonei, tačiau sutinkame, kad vertintoja, pateikdama pastabą kupiūruoti tekstą, per jautriai reagavo.

Peržiūrėsime vadovėlių vertinimo tvarką, vertintojų atrankos kriterijus, susitiksime su vertintojais ir aptarsime šį atvejį, siekdami užtikrinti, kad ateityje tokia situacija nepasikartotų. Spręsime susidariusią situaciją kreipdamiesi į leidyklą, kad taisytų vadovėlį neatsižvelgdama į pastabą dėl Balio Sruogos poemos ištraukos.

Atkreipiame dėmesį, kad visi atvejai, kai autoriai ar leidykla nesutinka su vertintojų pastabomis ar išvadomis, yra nagrinėjami bendrame autorių ir vertintojų pasitarime. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos aprašas numato, kad, jei teikėjas nesutinka su vadovėlio vertinimu ar vertinimo išvada, per 5 darbo dienas jis gali pateikti Ugdymo plėtotės centrui pretenziją. Gavęs tokią pretenziją, Ugdymo plėtotės centras organizuotų išplėstinį posėdį, kuriame dalyvautų teikėjas, vertintojai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Ugdymo plėtotės centro darbuotojai ir kiti pakviesti asmenys. Posėdžio dalyviai tokiu atveju nagrinėtų gautos pretenzijos pagrįstumą ir spręstų, ar organizuoti pakartotinį vadovėlio turinio vertinimą.

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2018-02-02 11:54:24