Mokymai vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams

Atnaujinant ugdymo turinį, labai svarbu ugdymo kokybė ir mokinių pasiekimų gerėjimas. Ugdymo kokybė ir pasiekimai priklauso ir nuo to, kaip pavyksta mokymo medžiagą pritaikyti mokinių amžiaus psichologiniams ypatumams. Kadangi vadovėliai ir mokymo priemonės yra viena iš svarbių ugdymo turinio dalių, 2017 m. rugsėjo 25 dieną ir lapkričio 2–3 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko mokymai „Vadovėlių ir mokymo priemonių medžiagos atitiktis mokinių amžiaus psichologiniams ypatumams“. Juose dalyvavo leidyklų „Baltų lankų“ vadovėliai“, „E.mokykla“ ir „Šviesa“ autoriai.

Trijų dienų mokymuose lektorė dr. Julita Navaitienė aptarė, koks turėtų būti psichinės raidos teorijų indėlis į vadovėlių ir mokymo priemonių turinio kokybę, kartu su autoriais analizavo įvairaus amžiaus mokinių kognityvinius, emocinius, psichosocialinius ypatumus ir jų įtaką vadovėlių bei mokymo priemonių medžiagai.

Ši aktuali tema bus ir toliau nagrinėjama mokymuose, skirtuose vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams.

Asta Birgelytė,
Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-15 14:56:56