Vadovėliai: atsiliepimai, diskusijos

Pranešame, kad Vadovėlių duomenų bazėje yra galimybė išsakyti savo nuomonę apie vadovėlių turinio kokybę bei naudojimą pamokoje ir neautorizuotiems (neužsiregistravusiems) vartotojams. Galima ne tik pateikti komentarus apie konkrečius vadovėlius, bet ir  diskutuoti aktualiais vadovėlių pasirinkimo, turinio kokybės ir naudojimo pamokoje klausimais.

Jelena Žilinska,
Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2013-05-13 02:00:00