Seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymo užduotys skirtingų dalykų vadovėliuose“, 2016 m. gruodžio 14 d.

Ugdymo plėtotės centre 2016 metų gruodžio 14 d. įvyko seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymo užduotys skirtingų dalykų vadovėliuose“, skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir vertintojams. Seminarą organizavo ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius.

Renginio tikslas - aktualizuoti skaitymo gebėjimų ugdymo svarbą ir aptarti skaitymo gebėjimų ugdymo užduotis vadovėliuose.

Pranešimą skaitė ir praktiniam darbui vadovavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja Dr. Rita Dukynaitė. Pradinio ir pagrindinio ugdymo skirtingų dalykų vadovėliuose buvo analizuojamos užduotys pagal numatytus aspektus. Vadovėlio autoriai ir vertintojai, suskirstę pagal ugdymo sritis, išsiaiškino, kokių reikalavimų reikia paisyti rengiant ir vertintant tam tikro dalyko užduotys vadovėliuose.

Seminaro medžiaga: Skaitymo gebėjimai: IEA PIRLS ir OECD PISA tyrimai (Dr. Rita Dukynaitė)

Jelena Žilinska,
Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-01-19 16:37:25
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.