Dėmesio! Svarbi informacija renkantis vadovėlius

Ugdymo plėtotės centras primena, kad prieš įsigyjant vadovėlius būtina pasitikrinti, ar jie yra įvertinti ir ar informacija apie juos yra paskelbta Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje.

PRIVALU ŽINOTI

Mokyklos bendruomenė pati sprendžia, kokias mokymo priemones įsigyti, todėl svarbu, kad svarstant vadovėlių įsigijimo klausimą aktyviai dalyvautų ir tėvai, priklausantys mokykloje veikiančiai savivaldai. Juk vadovėlis yra perkamas ne vieneriems metams, o gali būti naudojamas ir daugiau metų. Taigi mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus, kiek ir kokių vadovėlių įsigyti.


 

 
Informacija atnaujinta 2018-04-27 10:59:52