Kvietimas prisijungti prie vadovėlių vertintojų komandos

Ugdymo plėtotės centras kviečia prisijungti prie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų komandos.

Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, kūno kultūros, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, muzikos, matematikos, informacinių technologijų, technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.

Laukiame paraiškų, kurias galite užpildyti čia ir atsiųsti el. paštu Vertintojai@upc.smm.lt.

Norintiesiems tapti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojais

Jei kiltų klausimų, kreipkitės el. paštu Vertintojai@upc.smm.lt

Ugdymo plėtotės centro
Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius

 

 
Informacija atnaujinta 2018-03-06 16:38:21