Seminaras– refleksija leidėjams

2010 m. gruodžio 1 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko seminaras– refleksija „Vadovėlių turinio vertinimo apžvalga: privalumai ir rekomendacijos“, skirtas leidėjams. Renginyje dalyvavo leidyklos „Šviesa“ direktorė Asta Verkienė, UAB ,,Baltų lankų leidyba" direktorius Saulius Žukas, UAB „Kronta“ direktorė Jolanta Rimšienė, UAB „Presvika“ direktorė Violeta Bilaišytė, leidyklos „Žara“ vadovė Ramutė Žandarienė, UAB „Alma littera“, K. Mickevičiaus leidyklos „Briedis“, BĮ UAB TEV, UAB leidyklos „Gimtasis žodis“atstovai.

Į seminarą–refleksiją atvyko Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai: Arūnas Plikšnys, Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius, Loreta Žadeikaitė, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja, Edita Sederevičiūtė, to paties skyriaus vyriausioji specialistė, Gražina Šeibokienė, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja. Taip pat dalyvavo Švietimo aprūpinimo centroMokymosi išteklių skyriaus vedėja Nijolė Kalasauskienė ir to paties skyriaus specialistė Regina Margenienė.

Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis pristatė seminaro tikslus ir vedė visą seminarą.

Arūnas Plikšnys supažindino leidėjus su Vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimu, įgyvendinimu. Loreta Žadeikaitė kalbėjo apie atskirų bendrojo lavinimo dalykų programų atnaujinimą. Ministerijos atstovai atsakė į klausimus ir patikino leidėjus, kad, patvirtinus programas, dvejus metus galioja senieji vadovėliai, todėl keisti juos naujais tuoj pat nebūtina.

Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė Asta Birgelytė aptarė galiojančios vadovėlių turinio vertinimo tvarkos privalumus ir jos tobulintinas puses. Pranešėja pateikė ir pakomentavo siūlomą vertinimo tvarkos tobulinimo variantą, kad vertinimas vyktų dviem etapais – būtų rašoma tarpinė ir viešoji recenzija.

Seminare savo samprotavimais apie vertinimo procese iškylančius klausimus pasidalijo vadovėlių vertintojai dr. Nelija Kostinienė, Simono Daukanto gimnazijos mokytoja ekspertė, dr. Gediminas Lesmaitis, Lietuvos istorijos instituto darbuotojas, dr. Danguolė Kalesnikienė, Ugdymo plėtotės centro skyriaus vedėja. Diskusijose aktyviai dalyvavo leidyklų atstovai: Edvardas Baleišis (K. Mickevičiaus leidykla „Briedis“), Saulius Žukas (UAB ,,Baltų lankų leidyba"), Valdas Vanagas (BĮ UAB TEV), Jolanta Rimšienė, (UAB „Kronta“), Česlovas Navakauskas, leidyklos „Šviesa“ atstovai. Į leidėjų ir vertintojų klausimus atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Edita Sederevičiūtė.

Seminaro pabaigoje buvo paprašyta, kad leidyklos atstovai elektroniniu paštu atsiųstų savo siūlymus dėl vertinimo tvarkos tobulinimo.

Seminaro medžiaga:
Arūnas Plikšnys: Vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas ir įgyvendinimas
Vadovėlių turinio vertinimo apžvalga: privalumai ir rekomendacijos

Seminaro akimirkos:

UPC Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyrius
tel.: (8 5) 210 9820

 

 
Informacija atnaujinta 2010-12-13 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.