Mokymai bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams

Ugdymo plėtotės centre 2018 m. spalio 29 d. įvyko seminaras „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo aspektai“, skirtas naujai atrinktiems bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams. Aptarti vadovėlių turinio vertinimo klausimai, pristatytos vadovėlių vertinimo aplinkos galimybės. Siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta neigiamo lyčių stereotipų vaizdavimo vadovėliuose, vertintojai supažindinti, kodėl svarbu ugdymas be stereotipų, kaip atpažinti ir suprasti lyčių stereotipus.

Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyrius

 

 
Informacija atnaujinta 2018-10-31 15:47:45
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.