Kvietimas prisijungti prie vadovėlių vertintojų komandos

Dalyvaukite atrankoje ir tapkite vadovėlių vertintoju!

Ugdymo plėtotės centras kviečia prisijungti prie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų komandos.

Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, kūno kultūros, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, muzikos, matematikos, informacinių technologijų, technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.

Atranką sudarys du etapai.

Pirmojo etapo metu dalyviai turės pateikti tinkamai užpildytą paraišką (paraiškos forma čia). Paraišką reikia užpildyti, pasirašyti ir skenuotą jos variantą atsiųsti el. paštu Vertintojai@upc.smm.lt iki 2019 m. gegužės 1 d. Prie paraiškos galite pridėti pedagogų asociacijos rekomendaciją (jei turite).

Antrojo etapo metu dalyviai turės atlikti užduotį.

Pastaba. Jeigu per pastaruosius 5 metus turėjote turtinių ir neturtinių interesų, susijusių su vadovėlių leidyba ir rengimu, atrankoje dalyvauti negalite.

Daugiau informacijos apie dalyvavimą.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės el. paštu Vertintojai@upc.smm.lt.

Jelena Žilinska,
Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-04-17 14:38:08
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.