Kova su lyčių stereotipais – kviečiame išbandyti interaktyvų žaidimą

Kviečiame mokinius ir mokytojus išbandyti interaktyvų žaidimą „Istorija apie lyčių skirtumus“ (žaidimas puikiai veikia ir mobiliuosiuose telefonuose).

Istorija apie lyčių skirtumus – tai interaktyvus grafinis pasakojimas, kuriame sprendžiamos lyčių stereotipų ir diskriminacijos problemos, informuojant apie jų neigiamą poveikį mergaičių ir moterų, berniukų ir vyrų mokymosi pasirinkimui ir karjeros galimybėms. Žaidimas skirtas paaugliams, susiejant interaktyvius pasakojimus ir testus su lyčių nelygybės klausimais ES. Jo tikslas informuoti ir skatinti supratimą šia tema, aiškiai parodant, kaip stereotipai lemia talento švaistymą, lyčių darbo užmokesčio skirtumus bei profesinės karjeros ir asmeninio gyvenimo disbalansą.

Žaidimas lietuvių kalba

„GET UP“ (“Lyčių lygybės mokymai siekiant įveikti nesąžiningos diskriminacijos praktiką švietimo ir darbo rinkoje“) projekto tikslas – mokyti be stereotipų rinktis studijas ir profesinę karjerą bei skatinti lyčių lygybę švietime ir darbo vietose. Projekte daugiausia dėmesio skiriama etapams, kada asmenys mokosi ir patenka į darbo rinką, nes tuomet paprastai pradeda ryškėti lyčių nelygybės ir mažesnių galimybių moterims požymiai.

Kodėl reikia spręsti lyčių stereotipų problemas švietimo, mokymo ir darbo vietoje?

Faktais pagrįstas lyčių stereotipų egzistavimas, diskriminacija dėl lyties švietimo sistemoje bei darbo rinkoje išlieka ir daro neigiamą įtaką atskiriems žmonėms ir apskritai visuomenei.O štai lyčių paritetas gali būti ekonomiškai naudingas tiek, jog iki 2030 m. metinis pasaulio BVP augimo rodiklis padidėtų 0,6 procentiniu punktu.

Moterys turėtų būti skatinamos plėtoti savo mokymosi ir profesinės karjeros galimybes tose srityse, kur tradiciškai dominuoja vyrai. Vyrams taip pat turėtų būti siūlomas mokymosi ir karjeros pasirinkimas moterų dominuojamose srityse (ypač rūpybos ir švietimo sektoriuose).

Nepaisant to, kad Europoje moterų aukštojo mokslo pasiekimai yra geresni nei vyrų (32,8 proc. moterų ir 28,9 proc. vyrų turi aukštąjį išsilavinimą), moterys vis dėlto įsidarbina sunkiau nei vyrai. Jos tampa stereotipų sistemos įkaitėmis, dirbančiomis mažai apmokamą darbą. Taigi talentų švaistymas yra akivaizdus, kaip ir akivaizdus neigiamas poveikis bet kurios šalies ekonominiam augimui ir vystymuisi.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas vis dar būdingas Europos ir pasaulio darbo rinkoms, o moterys ES uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau už vyrus atlikdamos tas pačias funkcijas tose pačiose darbo vietose.

Didesnis darbo užmokesčio atotrūkis būdingas gana siauram darbo rinkos sektoriui, o tai reiškia, kad moterys renkasi labai ribotą profesijų kiekį (pvz., Čekijoje, Estijoje ir Suomijoje) arba tokias, kuriose didelė dalis moterų dirba ne visą darbo dieną (pvz., Vokietijoje ir Austrijoje). Įtakos darbo užmokesčio skirtumui gali turėti ir jo nustatymo teisiniai mechanizmai bei metodikos.

Lyčių stereotipai ar diskriminacijos dėl lyties praktika gaji ne tik darbo užmokesčio, bet ir darbo pasidalijimo požiūriu. Skirtingas moterų ir vyrų apmokamo ir neapmokamo (namų ūkio darbai) darbo pasidalijimas daro įtaką moterų gyvenimui , riboja jų galimybes mokytis visą gyvenimą ir ugdyti kvalifikaciją bei įgūdžius, reikalingus lengviau patekti į darbo rinką arba įgyti naujas profesijas.

Didesnė dalis moterų, o ne vyrų yra atsakinga už vaikų priežiūrą, namų ūkio darbus ir maisto gaminimą. ES dirbančios moterys skiria namų ruošos ir vaiko priežiūros darbams vidutiniškai 26 valandas per savaitę, o vyrai – tik 9 valandas. Visose valstybėse narėse yra daug daugiau moterų, dirbančių namų ruošos darbus ir prižiūrinčių vaikus, negu vyrų. 2016 m. ES net 79% moterų ir tik 34% vyrų kasdien triūsė namuose ar prižiūrėjo vaikus.

Tradiciniai lyčių stereotipai daro įtaką moterims ir vyrams pasirenkant jiems „tinkamas“ mokymosi sritis ar profesijas, taip užkirsdami kelią asmenims pasirinkti profesinę karjerą srityje, kuri juos vilioja, tačiau tradiciškai „neskirta“ jų lyčiai. Taigi, tik skatinant lyčių lygybę galima keisti šią beviltišką situaciją.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga kartu su tarptautiniais partneriais kviečia prisidėti prie kovos su lyčių stereotipais.

Europos Sąjungos programos REC (lygios teisės ir pilietiškumas) skirta parama rengiant šias veiklas nėra laikoma turinio patvirtinimu, turinys atspindi tik autorių nuomonę. Europos komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį neteisėtą aukščiau pateiktos informacijos naudojimą.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-11-22 18:18:23
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.