Grįžtančių ir atvykusių į Lietuvą mokinių integracija Lietuvos mokyklose

Situacija, kada mokykla, į kurią mokytis ateina vaikai, atvykę iš įvairiausių pasaulio kraštų ar kurių tėvai nusprendė sugrįžti į Lietuvą, gana dažnai tampa iššūkiu mokyklai, ir jai tenka priimti greitus sprendimus, skubiai persiorientuoti ir pasirengti padėti sėkmingai integruotis į naują vaikui aplinką bei ugdymo procesą. Dažnai procesai susiję ne tik su nežinojimu, supratimu, kaip tai daryti, bet ir su stereotipais, kultūriniais skirtumais, nepakankamu pasirengimu mokyti tokius vaikus.

2017 m. lapkričio 3 d. prasidėjo apskritojo stalo diskusijų ciklas, skirtas grįžtančių ir atvykusių į Lietuvą mokinių integracijai Lietuvos mokyklose aptarti.

Klaipėdoje vykusioje diskusijoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ona Čepulėnienė pateikė grįžtančių ir atvykusių mokinių statistiką, bendrą tokių mokinių ugdymo situaciją Lietuvoje. Ugdymo plėtotės centro atstovė Irena Ramoškaitė akcentavo mokyklos pasirengimą priimti tokius mokinius, akcentavo veiksnius, padedančius sukurti jiems saugią aplinką ir įtraukti juos į mokyklos bendruomenės veiklas.

Diskusijoje „Kaip palengvinti mokinių įsitraukimą į mokyklos gyvenimą“ tarptautinį projektą „I have rights“ („Aš turiu teises“) pristatė Klaipėdos universiteto (projekto koordinatoriaus) lektorė dr. Giedrė Strakšienė, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Aurelija Kurmiuvienė. Projekto „Aš turiu teises“ (plačiau apie projektą „I Have Rights“: https://ihaverights.pixel-online.org) tikslas – stiprinti bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų kompetencijas, sprendžiant problemas daugiakultūrėje klasėje.

Mokytojai liudija, kad labai svarbu dalytis patirtimi, mokytis vienam iš kito, taip pat reikalingos visos bendruomenės (mokytojų, mokinių, tėvų) pastangos ir geranoriškumas.

Kitos apskritojo stalo diskusijos vyks:

  • 2017 m. lapkričio 9 d. – Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje (Vytauto pr. 50, Kaunas), renginio pradžia 13 val., dalyvių registracija nuo 12.30 val.;

  • 2017 m. lapkričio 15 d. – Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius), renginio pradžia 14 val., dalyvių registracija nuo 13.30 val.

Kvietimas

Maloniai kviečiame dalyvauti ir iš anksto registruotis Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Dalyviams bus išduotos pažymos.

Daina Grigėnienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-04-17 14:22:58