Įvyko įvadinis projekto „Pažink valstybę“ seminaras

Rugsėjo 26 d. į įvadinį seminarą Valstybės pažinimo centre rinkosi mokyklų, pakviestų dalyvauti projekte „Pažink valstybę“, mokytojai. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras drauge su Valstybės pažinimo centru.

Renginys prasidėjo nuo įtraukiančio ir intriguojančio dr. Liutauro Degėsio pranešimo

„Valstybė ir pilietis. Kas svarbiau?“, gilinosi į Jurgitos Domeikienės pristatyto valstybės mechanizmo detales, išsiaiškino valstybės finansų ir švietimo politikos problematiką, pristatytą Lietuvos Respublikos Seimo narės Ingridos Šimonytės ir LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovo Aido Aldakausko. Sveikinimo žodžius mokytojams tarė LR švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius dr. Ramūnas Vilpišauskas.

Mokytojai plačiau susipažino su projekto tikslais, įgyvendinimo metodais, dirbdami grupėmis aptarė veiklų organizavimo ypatumus ir drauge su Ugdymo plėtotės centro darbuotojais aiškinosi svarbius projekto įgyvendinimo aspektus.

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti galimybę 11–16 metų vaikams iš įvairių Lietuvos regionų susipažinti su vietos ir centrinės valdžios veikla, sprendžiamomis problemomis ir pagal galimybes įsitraukti į šių problemų sprendimą savo gyvenamojoje vietovėje. Taip bus stiprinamas mokinių politinis raštingumas ir pilietinis atsparumas grėsmėms, kylančioms Lietuvos valstybei, taip pat bus skatinamas mokinių įsitraukimas į viešąjį valdymą.

Pirmajame projekto įgyvendinimo etape mokiniai su mokytojais išsiaiškins, kokios valdžios institucijos veikia vienoje viešojo valdymo srityje ir kokias problemas sprendžia jų gyvenamojoje vietovėje, lankysis pasirinktoje vietos valdžios institucijoje ir sužinos, kokias problemas ir kaip sprendžia vietos valdžios atstovai, drauge ieškos būdų, kaip mokiniai galėtų aktyviai įsitraukti į jų sprendimą, aptars įgytą mokinių patirtį.

Vėliau mokiniai su mokytojais lankysis centrinės valdžios institucijose Vilniuje. Ten ne tik susipažins su vykdomosios valdžios institucijų veikla, bet ir pristatys regionuose įgytą savo patirtį.

Projekto veiklos taip pat viešinamos Valstybės pažinimo centro „Facebook“ paskyroje.

Įgyvendinant projektą, šių metų lapkričio mėn. numatoma surengti tarptautinę konferenciją. Joje būtų aptariama pilietinio ugdymo situacija, dabarties prioritetai, kylantys iššūkiai pilietiškumo ugdymui Lietuvoje ir pasaulyje bei jų įveikimo galimybės.

Salomėja Bitlieriūtė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-10-06 11:47:58