Vyksta mokinių, dalyvaujančių projekte „Pažink valstybę“, vizitai į Lietuvos Respublikos ministerijas ir kitas institucijas

Pirmadienis, gruodžio 4-oji, septynių Lietuvos mokyklų moksleiviams prasidėjo kiek neįprastai. Mokiniai drauge su savo mokytojais iš Šakių, Mažeikių, Vilniaus, Vilkaviškio rajonų, Klaipėdos, Visagino, Tauragės miestų ankstų rytą sėdo į autobusus ir vyko į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją. Atvykusius moksleivius pasveikino viceministras Dalius Krinickas, jis pasidžiaugė prasmingu ir aktyviu mokinių dalyvavimu projekte „Pažink valstybę“, pristatė svarbiausias Aplinkos apsaugos ministerijos veiklos kryptis.

Susitikime mokiniai turėjo galimybę pristatyti savo tyrinėtas aplinkosaugines problemas jų savivaldybėje: aplinkos ir vandens telkinių tarša, nepakankamas atliekų rūšiavimas ir kt. Mokiniai išgirdo ministerijoje dirbančių specialistų komentarus, kaip problemos yra sprendžiamos nacionaliniu lygiu, sužinojo, kokias dar problemas mokiniai galėtų tyrinėti ir ieškoti jų sprendimo būdų.

Pažymėtina, jog mokiniams jų vietovėse aktyviai talkino įvairaus lygmens savivaldybių specialistai, kurie viešino mokinių iškeltas problemas bendruomenėse, padėjo gauti rūšiavimui reikalingų ir kitų priemonių. Projekto metu mokiniai parengė ir vaizdo medžiagą.

Projekte „Pažink valstybę“ dalyvaujančių mokinių vizitai vyks ir artimiausiu metu. Mokinių grupės su lydinčiais mokytojais ir tėvais lankysis:

 • 2017-12-05 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje
  Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje
  „Lietuvos banke“
  „Luminor“ banke
 • 2017-12-06 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
  Švietimo ir mokslo ministerijoje
  Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamente
 • 2017-12-07 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje
  Lietuvos Respublikos administraciniame teisme
 • 2017-12-13 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje

Salomėja Bitlieriūtė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-12-06 17:33:06