Vasaros kursų dienoraštis – pabaiga

Per dvi savaites trukusius vasaros kursus „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“ Ugdymo plėtotės centro metodininkai ir kiti lektoriai pristatė ugdymo turinio kaitos gaires, įvairių metodų, priemonių ir mokymosi aplinkų pritaikymo pamokose galimybes.

Vasaros kursų metu laikas buvo skiriamas ir diskusijoms bei planavimui, kaip mokytojai savo mokyklose gali pritaikyti gautas žinias ir atnaujinti ugdymo turinį naujais mokslo metais. Vasaros kursuose sudalyvavo daugiau nei 200 pedagogų.

Kviečiame susipažinti su kiekvienos vasaros kursų grupės dienoraščiu naršant interaktyvų žemėlapį:

Geros vasaros linki vasaros kursų komanda!

 

 
Informacija atnaujinta 2018-07-05 10:05:51