Vasaros kursai mokyklų vadovams, pavaduotojams, skyrių vedėjams „Kūrybiškumas vadovo darbe – būtinybė ar privalumas?

Programa skirta švietimo įstaigų vadovams, norintiems savo vadovaujamoje įstaigoje skatinti kūrybiškumą, laisvą bendravimą ir tokiu būdu siekiantiems mokytojų darbo efektyvumo bei tikintiems, kad mokyklos kultūrą kuria žmonės. Mokymų metu dvi dienas dirbsime auditorijoje, vieną dieną – netradicinėje aplinkoje, vieną dieną lankysimės švietimo įstaigose. Dalyviai atliks užduotis, kurių paskirtis – keisti nuostatas, trukdančias pasireikšti kūrybiškumui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama mąstymo strategijoms pažinti, kurios padeda pamatyti galimybes ir praplėsti pasaulio suvokimą. Kursų metu mokyklų vadovai bus supažindinti su ugdymo turinio atnaujinimu. Plačiau apie renginį ►

Birželio 19 d.

Būti kūrybingais darbe, nuolat ieškoti naujų idėjų – kiekvieno mokyklos vadovo kasdienybė. Šios savybės itin pravers, kuomet vadovai turės imtis aktyvaus vaidmens atnaujinant ugdymo turinį.

Ši grupė antradienį iš pat ryto lankėsi Druskininkų Atgimimo mokykloje. Čia mokyklos direktorė Danutė Časienė pasidalijo gerąja patirtimi, kaip jų įstaigoje ugdomas bendruomenės kūrybiškumas.

Popietę vadovai svečiavosi menininkų Aušros ir Tauro Česnulevičių kūrybos namuose „Druskos studija“. Pasivaišinę tikra Druskininkų šaltinių druska, apžiūrėjo druskines skulptūras, sveriančias nuo 10 iki 800 kg! Padrąsinti menininkų, kad nereikia savęs bijoti, nereikia bijoti būti nesuprastam, išsilaisvinti, vadovai sėdo prie stalo, gavo sūrius kamuoliukus ir netrukus jie virto įmantriausiais rankų darbo lipdiniais. Pašovę savo kūrinius į duonkepį, meistro kviečiami išskubėjo prie druskos židinio stebėti, kaip gimsta skulptūra.

Po aktyvios kūrybinės haloterapijos prie arbatos puodelio surengta druskinukų paroda ir susikibus rankomis skanduoti žodžiai „Noriu kurti!“, kurie pasak menininkų Aušros ir Tauro, turi magišką prasmę. „Toks šios šeimos šūkis, moto, kuris įkvėpė mus kūrybingai gyventi ir nuolatos ieškoti naujų idėjų. Patyrėme tikrą kūrybos džiaugsmą: labai daug druskos, mūsų fantazija ir improvizacija, mūsų pačių sukurti druskinukai... Visa tai keliaus į mokyklas. Kūrybiški esame visi!“ – teigė kursų dalyviai.

Vadovų grupė siunčia linkėjimus iš Druskininkų!

Parengė Regina Žukienė

Birželio 21 d.

Greitai besikeičiančiame švietimo lauke būtina greita reakcija ir nestandartiniai sprendimai. Kūrybiškas problemų sprendimas – tai įgūdis, reikalingas kiekvienam vadovui. Apie kūrybiško vadovo nešamą naudą ugdymo turinį kuriančiai mokyklos bendruomenei kalbėjomės su lektorėmis Aušra Plytninkaite (Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktore) ir Rasa Mašuriniene (Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktore).

Kokį poveikį mokyklos bendruomenei gali padaryti kūrybiški vadovo sprendimai?

Dabartinėje greitai besikeičiančioje aplinkoje laimi tos švietimo organizacijos, kurios geba į ugdymo organizavimą pažvelgti lanksčiai, atrasti metodus ar sprendimus, kurių konkurentai dar neturi, o kad tai galėtų padaryti, reikia „įdarbinti“ kūrybiškumą. Kūrybiškumas neturėtų būti siejamas vien su gebėjimu užsiimti menine veikla. Ši savybė leidžia ne tik sukurti kažką naujo, bet taip pat kūrybingai spręsti problemas. Kūrybiški vadovo sprendimai gali ugdymo procesą organizacijoje padaryti įdomesnį, padėti rasti būdų, kaip lanksčiau įgyvendinti ugdymo turinį. Tai gali palengvinti veiksmingesnės ugdymo(si) aplinkos kūrimo galimybių paiešką, sumažinti emocinę įtampą organizacijose. Kūrybiškas problemų sprendimas gali būti labai veiksmingas didinant organizacijos konkurencingumą. Na, o didžiausia kūrybiškumo nauda – atrasti naujas galimybes ir į sprendžiamus klausimus pažvelgti kitu žvilgsniu. Norint išnaudoti kūrybiškumą, dažnam reikia išsivaduoti iš vidinių nuostatų, peržengti mūsų pačių nustatytas ribas ir išdrįsti pažvelgti į situaciją šiek tiek kitu žvilgsniu. Tai siūlome mokyklų vadovams savo mokymuose.

Ką norėtumėte, kad kursų dalyviai parsivežtų į savo mokyklas?

Norime, kad mokymų dalyviai į savo organizacijas parsivežtų begalę naujų idėjų, minčių, ir jos padėtų įgyvendinti pokyčius jų organizacijose. Mūsų siekiamybė – pažadinti mokyklų vadovų minčių ir veiksmų laisvę, įsipareigojimą ir drąsą veikti. Tikimės, kad mokymai švietimo organizacijų vadovams pagelbės kūrybiškai ir lanksčiai spręsti organizacijos problemas, atrasti savo ir komandos narių išskirtinumą, pagreitins naujų, nestandartinių idėjų iškėlimą ir pritaikymą, padės gerinti organizacijų mikroklimatą.

Apibedrinimas

Mokymų metu mokyklų vadovai, susirinkę iš visos Lietuvos, turėjo galimybę praktiškai ištirti, kas yra kūrybiškumas, pabandė į problemas ir jų sprendimus pažvelgti iš kitos pozicijos, kitu kampu. Padedami lektorių, išsigrynino, kokie gi mitai supa kūrybiškumo ugdymo galimybes ir kokios tiesos veikia diegiant kūrybinius procesus švietimo organizacijose. Analizavo ir asmeniniu pavyzdžiu patyrė, kokiu būdu gimsta kūrybinės idėjos mokyklose ir kokios sąlygos būtinos siekiant jas įgyvendinti, kas lemia mokyklose įgyvendinamų kūrybiškų sprendimų tvarumą. Analizavo grupės kūrybiškumo pavyzdžius, nes būtent grupinio darbo metodu yra grindžiama didžioji dalis veiksmų ir sprendimų mokyklose. Kaipgi turėtume veikti kartu? Kokia idealiausia grupinės kūrybos strategija? Kokia forma labiausiai tinka kūrybiniam bendradarbiavimui? Mokėsi valdyti grupės kūrybos procesus, siekiant kuo veiksmingesnio rezultato. Kiekvienas atskirai ir visi drauge priėjo prie išvados, kad kūrybingumas – vienas iš kertinių elementų bet kurios organizacijos veikloje. Žinodami, kad kūrybiško problemų sprendimo procese svarbūs trys elementai – žinios apie sprendžiamą problemą, kūrybinio mąstymo technikos išmanymas bei motyvacija kūrybiškai spręsti užduotį, kursų dalyviai atliko užduotis, lavinančias visus tris šiuos elementus. Mokymų dalyviai išmoko kūrybiškai spręsti užduotis ir sutikti iššūkius, tobulino informacijos analizės ir valdymo įgūdžius, kūrybinio mąstymo technikų išmanymą bei ugdėsi motyvaciją kūrybiškai spręsti problemas. Mokymų dalyviai išmoko praktiškų kūrybinio mąstymo technikų, kurios praverčia kasdieniame darbe. Atsakė į klausimus: kas lemia kūrybiškumą? Ar visi žmonės gali būti kūrybiški? Kokie yra kūrybiško mąstymo proceso blokai? Kaip kūrybiškumo psichologiją panaudoti įveikiant stereotipinį mąstymą?

Dalyvių atsiliepimai

  1. Vadovo darbas – nuolatinė kūryba. Kaip netradiciškai pasielgti, kai iš tavęs tikisi greito, efektyvaus sprendimo? Kurti – naujas idėjas, naujus kelius. Kursų esmė ir buvo kūrybiškumo paieškos. Naudingiausia – komandiniai kūrybiniai žaidimai, veiklos, vedančios prie bendro sprendimo ieškojimo. Idealu! O pridėtinė kursų vertė – galimybė susipažinti, bendrauti ir tęsti bendrystę su kolegomis iš visos Lietuvos.
  2. Seminaras kaip tik pačiu laiku, nes besibaigiant ugdymo procesui, manau, kiekvienas vadovas jau pradeda ruoštis kitiems mokslo metams. Kartais nebežinai, nuo ko pradėti, kaip atrasti metodų ar priemonių, kad įstaigą lydėtų sėkmė, gerėtų mokinių pasiekimai, kokias priemones ar metodus pasitelkti ateinantiems mokslo metams, kaip galėtume išplėsti aktyvesnį mokytojų ir mokinių, tėvų dalyvavimą įstaigos veikloje.
  3. Seminaras Druskininkuose išmokė mane daug naujovių, praplėtė mano kaip vadovo akiratį, įtvirtino turimas žinias: kad būtina mokytis vieniems iš kitų ir mokyti vieniems kitus, padėti, paskatinti ir kitų mokymąsi, panaudojant įvairias priemones ir metodus, tik darbas komandoje duos geresnių rezultatų.
  4. Aš pirmą kartą tokiuose kursuose. Dėkinga, kad mano gyvenime, kada man buvo labai reikalingi pokyčiai, buvo organizuoti tokie vasaros kursai. Ką man jie davė: tiesiog įvyko daug pokyčių, pradėjau žvelgti į savo vadybinį darbą kūrybiškiau, laisviau, drąsiau.
  5. Mokymų eigoje įgijome naujų įgūdžių ir praktinės patirties, kaip kūrybišką mąstymą panaudoti mokyklos vadovo darbe. Numatyta edukacinė veikla praplėtė kūrybiškumo suvokimą, tai mus paskatino savarankiškai plėtoti kūrybiškas idėjas savo švietimo organizacijos veikloje. Gerosios patirties pavyzdžiai lankantis Druskininkų švietimo įstaigose paskatino imtis veiksmų ugdant progimnazijos bendruomenės kūrybingumą.
  6. Labiausiai, būdama įvairiuose seminaruose, nemėgstu, nepatinka darbas grupėse. Šiuose mokymuose darbo grupėse buvo labai daug, bet jis buvo toks įdomus, kūrybiškas, kad laikas prabėgo nepastebimai.
  7. Man patiko, kad visų veiklų metu buvo jungiamos visos pažinimo formos: informaciją įsisavinome per klausą, regėjimą, lytėjimą ir net per skonį ir kvapą.
  8. Džiugu, kad dalyvių ir lektorių tikslai sutapo. Išsivežu daug gerų minčių ir sukaupiau patirties, kurią būtinai panaudosiu savo darbe. Mes laisvi ir kūrybingi. Patiko komandinis kūrybiškas darbas, kai gimsta idėjos, kurios niekada nešauna į galvą kasdienybėje.

Parengė Regina Žukienė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-07-04 16:13:07
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.