„Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ (gamtamokslinio ugdymo mokytojams)

Kūrybinių stovyklų tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams plėtoti profesines kompetencijas, padėsiančias ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą. Stovyklų programų turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu ir vertinimu. Mokytojai dalyvaus įvairiose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, bendraus ir bendradarbiaus ne tik su kolegomis, bet ir su vietos bendruomene, įžymiais to krašto žmonėmis, atliks tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir turės galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi. Plačiau apie renginį ►

Birželio 22 d.

Gamtos mokslų mokytojų vasaros kursų programos turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu. Atlikdami tiriamąsias ir kūrybines užduotis, mokytojai turėjo galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi, kaip ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą.

Kada prasideda nauja diena? 00:00 val.? Būtent tokiu laiku Marcinkonyse gamtos mokslų mokytojai, nešini savo ir iš Molėtų observatorijos atsivežtais teleskopais, pradėjo paskutinę vasaros kursų dieną. Nerealūs Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos observatorijos paskaitininko Saulius Lovčiko pasakojimai apie žvaigždes, žvaigždynus ir planetas, mokytojų patirtys „ištirpdė“ laiką. Niekas nepastebėjo, kai pradėjo švisti.

Po kelių valandų poilsio visi rinkosi susipažinti su IKT naudojimo galimybėmis gamtos mokslų pamokose. Lektorė Staselė Riškienė kelis kartus pabrėžė: „Galimybė stebėti gamtą – tai yra kažkas nuostabaus, o jei mes tai galime užfiksuoti technologijomis – tai yra puiku. Aš ir už tuos senus gerus metodus, ir už žaidimus, ir už rankų kišimą į smėlį, ir vabalus visokius, ir tuo pačiu – už technologijas.“

Išmėgintos papildytos realybės programėlės „Night Sky“ ir „Space“ buvo tarsi naktinio stebėjimo tęsinys. Mokytojai sutiko, kad tai būtų labai įdomu mokiniams, ir nereikėtų laukti nakties, kada galima stebėti. Išmėgindami programėles „iNaturalist“ ir „Seek“ visi buvo priversti išeiti į lauką ir fotografuoti, atpažinti netoliese augančius augalus. Užduočių kūrimo programėlės „Quizzes“, „Quizlet“, kitos papildytosios realybės programėlės „Expeditions“, „WWF Together“ ir net naujausia „WW Free Rivers“ atveria nerealias galimybes paįvairinti ugdymo procesą, o „Socrativ“ ir „Edmodo“ palengvinti darbo organizavimą klasėje.

„Tikrai išbandysiu šias programėles klasėje, jei pavyks sėkmingai jas įdiegti, nes planšetinių kompiuterių turime visą klasę. Aš tikrai už tai, kad paįvairinti mokymąsi žaidimais ir visais kitais įdomiais dalykais,“ – teigė mokytojas Gediminas. Mokytoja Irma sakė, kad dalį programėlių jau dabar naudoja savo darbe, tačiau sužinojo ir naujų, nes jų sukuriama vis daugiau ir įvairesnių. Mokytojai pripažino ir kitą IKT naudą: jos privertė pakilti nuo kėdžių, pajudėti, netgi išeiti į lauką.

Visi pripažino, kad jų kursuose išmoko daugiau negu tikėjosi, ir išsiskyrė susitarę susitikti rugpjūčio pabaigoje.

Parengė Aušra Gutauskaitė

Apibendrinimas

Gamtos mokslų mokytojai, išbandantys Integralaus gamtos mokslų ugdymo programą 5–8 klasėse, į vasaros kursus rinkosi Dzūkijos nacionaliniame parke Marcinkonyse. Pažinti gamtinį ir kultūrinį paveldą, dalytis gerąja patirtimi, išbandyti save netradicinėse veiklose, atlikti tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir pasirengti kitiems programos išbandymo 6 klasėje metams – toks buvo pagrindinis mokytojų tikslas.

Savaime suprantama, kad kursai prasidėjo pažintimi su Dzūkijos nacionaliniu parku. Šio parko gamtos skyriaus vedėjas Mindaugas Lapelė taip supynė pasakojimą apie parką su vietos menininkų darbais, kad niekam nekilo klausimų dėl vietovardžių pavadinimų, jų kilmės. Popietinis tiriamasis darbas apie vandens tekėjimą augalais tapo rimtu iššūkiu fizikams ir chemikams. Kantriosios Dzūkijos nacionalinio parko gamtos skyriaus vyriausiosios specialistės Onutės Grigaitės dėka, visi išmoko pasigaminti preparatus, pamatyti, kaip atrodo kiminai pro mikroskopo okuliarą. Pamėginusi nufotografuoti ląstelių vaizdą mokytoja Rita sakė, kad tai puikus fiksavimo būdas, ir ji būtinai tai pasiūlys savo mokiniams.

Antroji diena buvo pelkių diena. Kaip išmatuoti upeliu tekančio vandens kiekį? Kaip atskirti miške augančias samanas? Koks vandens pH pelkėje? Koks dirvožemis? Kas yra „genio kalvė“? Kaip išmatuoti kopos aukštį? Į šiuos ir dar daugybę kitų klausimų padėjo atsakyti Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos skyriaus geografas Gintautas Kibirkštis. Jis ne tik mokė kursų dalyvius, bet ir pats mielai mokėsi iš jų bei kitų lektorių visas keturias dienas. Puikus mokymosi „mokytojas – mokytojui“ pavyzdys. Na, o mokytojai jau dėliojosi mintis, kur visa tai panaudos savo pamokose.

Trečioji ir ketvirtoji dienos tarsi susiliejo į vieną, nes jas teskyrė vos dvi valandos poilsio. Rytas buvo skirtas pokalbiui apie ugdymo turinio atnaujinimą ir tolesnius programos išbandymo planus. Niekas neprieštaravo, kad ši išbandoma integralaus ugdymo programa tinkama 5–8 klasėms. Mokytojai išsakė susirūpinimą dėl gamtamokslinio ugdymo pradinio ugdymo pakopoje. Jis turėtų būti labiau gamtamokslinis, daugiau tyrinėjimų, gamtos pažinimo, kad 5 klasėje jau nereikėtų mokyti elementarių dalykų. Ar tikrai su mumis tarsis atnaujintų programų kūrėjai? Ar bus parengta metodinių patarimų? Ar kitų ugdymo pakopų programos taip pat bus išbandomos mokyklose? Kada tai bus? Ar mokytojus mokys dirbti pagal atnaujintas programas? Tokių ir panašių susirūpinimo klausimų buvo nemažai.

Tačiau visus rūpesčius privertė pamiršti Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos observatorijos paskaitininkas Saulius Lovčikas. Teleskopų derinimas, patarimai, kaip geriau tai padaryti, Saulės protuberantų stebėjimas, astronomija, astrologija, graikų mitai ir lietuvių tautosaka... „Jau dabar tai tikrai ištrauksiu teleskopą iš spintos“, – sakė ne vienas mokytojas. Na, o 00.00 val., nešini savo ir iš Molėtų observatorijos atsivežtais teleskopais, visi keliavo į futbolo stadioną, aišku, ne futbolo žaisti, o žvaigždžių stebėti. Puikus oras („Tokio vaizdo seniai nemačiau“, – ne kartą sakė S. Lovčikas), nerealūs pasakojimai apie žvaigždynus taip „suko“ laikrodžio rodykles, kad planuota 3 val. pabaiga, nusitęsė iki penkių. „Jei nepavyks surasti vietos stebėjimams prie savo mokyklų, atvažiuokit su vaikais į Molėtus, o jei turėsite klausimų, klauskite bet kada. Jūs nuostabūs, pasikvieskite mane ir kitais metais“, – sakė lektorius.

Po kelių valandų poilsio visi rinkosi susipažinti su IKT naudojimo galimybėmis gamtos mokslų pamokose. Lektorė Staselė Riškienė kelis kartus pabrėžė: „Galimybė stebėti gamtą – tai yra kažkas nuostabaus, o jei mes tai galime užfiksuoti technologijomis – tai yra puiku. Aš ir už tuos senus gerus metodus, ir už žaidimus, ir už rankų kišimą į smėlį, ir vabalus visokius, ir taip pat – už technologijas.“

Išmėgintos papildytos realybės programėlės „Night Sky“ ir „Space“ buvo tarsi naktinio stebėjimo tęsinys. Mokytojai sutiko, kad tai būtų labai įdomu mokiniams, ir nereikėtų laukti nakties, kada galima stebėti. Išmėgindami programėles „iNaturalist“ ir „Seek“ visi buvo priversti išeiti į lauką ir fotografuoti, atpažinti netoliese augančius augalus. Užduočių kūrimo programėlės „Quizzes“, „Quizlet“, kitos papildytosios realybės programėlės „Expeditions“, „WWF Together“ ir net naujausia „WW Free Rivers“ atveria nerealias galimybes paįvairinti ugdymo procesą, o „Socrativ“ ir „Edmodo“ palengvina darbo organizavimą klasėje.

„Tikrai išbandysiu šias programėles klasėje, jei pavyks sėkmingai jas įdiegti, nes planšetinių kompiuterių turime visą klasę. Aš tikrai už tai, kad paįvairintume mokymąsi žaidimais ir visais kitais įdomiais dalykais“, – teigė mokytojas Gediminas. Mokytoja Irma sakė, kad dalį programėlių jau dabar naudoja savo darbe, tačiau sužinojo ir naujų, nes jų sukuriama vis daugiau ir įvairesnių. Mokytojai pripažino ir kitą IKT naudą: jos privertė pakilti nuo kėdžių, pajudėti, netgi išeiti į lauką.

Visi pripažino, kad kursuose išmoko daugiau, negu tikėjosi, ir išsiskyrė susitarę susitikti rugpjūčio pabaigoje. „Tai daug geriau nei kelių dienų mokymai Vilniuje. Čia mes geriau pažinome vienas kitą. Bus lengviau bendrauti ir bendradarbiauti antraisiais programos išbandymo metais. Tikimės, kad kiti vasaros kursai tikrai bus“, – kalbėjo išsiskirdami.

Parengė Aušra Gutauskaitė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-07-04 16:00:24
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.