„Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ (dailės ir muzikos mokytojams)

Kūrybinių stovyklų tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams plėtoti profesines kompetencijas, padėsiančias ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą. Stovyklų programų turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu ir vertinimu. Mokytojai dalyvaus įvairiose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, bendraus ir bendradarbiaus ne tik su kolegomis, bet ir su vietos bendruomene, įžymiais to krašto žmonėmis, atliks tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir turės galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi. Programos dalyviams bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Plačiau apie renginį ►

Birželio 20 d.

Mokytojai skatinami meninio ugdymo turinį praturtinti ne tik dailės, muzikos, teatro kūriniais, bet ir supančia aplinka. Jos pažinimas mokiniams naudingas ne tik gamtamokslinio ugdymo aspektu, bet ir ugdant meninę pajautą bei kūrybiškumą. Meninio ugdymo mokytojai nagrinėjo, kokiais metodais įtraukti mokinius į aktyvų pažinimą, lavinti jų pastabumą ir išlaisvinti kūrybines galias.

Pasididžiavimas, džiaugsmas, pagarba, nuostaba, pasigėrėjimas – tai jausmai, kuriuos Varnių regioniniame parke tyrinėdami gamtos ir kultūros paveldą, išgyvena meninio ugdymo mokytojai. Stulbina nuo piliakalnių atsiveriantys kraštovaizdžiai, žemaičių dvasios stiprybės istorijos...

Šiandien mokytojai iš Varnių žygiavo prie Lūksto ežero, pakeliui tyrinėdami Debesnų pelkės augalų formas, spalvas, garsus. Spėriu žingsniu keliu pražygiavus porą kilometrų, prieš juos atsivėrė ežero didybė, o nuovargį nupūtė galingas vėjas. Žvalgydami ežero pakrantes, vieni mokytojai nukeliavo iki Gintaro įlankos, pakeliui fiksuodami nuolat atsiveriančius peizažus, kiti – iš vietos gyventojų sužinojo apie Vembūtų piliakalnį. Manoma, kad jame stovėjo žemaičių kunigaikščio Vykinto pilis. Kunigaikščiui Vykintui atminti šalia iš pasodintų ąžuoliukų ir magiškų tvirtovę saugojusių riedulių kuriamas svarbiausias žemaičių vėliavos simbolis – saulė.

„Lietuva – nuostabi! Nuo šiol atostogas skirsime jos grožiui pažinti.“ – teigė mokytoja Irena. Panirę į gamtos ir kultūros tyrinėjimą mokytojai ne tik išmoko pastebėti augalą, išgirsti paukštį. Jie dar labiau pamilo savo gimtąjį kraštą ir perduos tą meilę mokiniams. Ar galima tikėtis geresnio vasaros kursų rezultato?

Parengė Žydrė Jankevičienė

Birželio 18 d.

Meninio ugdymo mokytojai susirinko Varnių regioninio parko Gamtos mokykloje. Juos žavėjo visur skambanti žemaitiška šnekta, pasišventę, iš tiesų savo darbą mylintys regioninio parko darbuotojai, turtinga Varnių kultūra. „Kaip žavingai dera liaudiškas ir baroko stilius!“ – apie vieną seniausių bažnyčių Žemaitijoje – Šv. Aleksandro parapinę bažnyčią – sakė mokytoja Jurga. Vakare mokytojai patyrė tikrą pojūčių fiestą: apsupti svaiginančio žydinčių liepų aromato šoko žemaitiškus šokius, dainavo dainas. Mokytojus mokė vaikai – Varnių seniūnijos kultūros centro folklorinio ansamblio „Varniukai“ dalyviai (vadovai – Vaiva Gedmantienė ir Arūnas Gedmantas). Netrūko bendrystės jausmo ir juoko. Pašokę ir padainavę mokytojai vaišinosi žemaitišku kastiniu su virtomis bulvėmis – tradiciniu vietos valgiu, kuris yra įtrauktas į Europos Sąjungos garantuotų tradicinių gaminių registrą. Skonis – nepakartojamas! Kastinys tiesiog tirpo burnoje – akivaizdu, kad jį gaminusios AB „Žemaitijos pienas“ meistrės buvo tikrai geros nuotaikos! Dėkojame bendrovei už sudarytą galimybę pasimėgauti autentišku žemaitišku skoniu.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.