Pratęsiama atranka verslo įmonėms dalyvauti inovacijų forumuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kviečia verslo įmones, kuriančias švietimui skirtus inovatyvius produktus, dalyvauti švietimo inovacijų atrankoje.

Kviečiame įmones, kuriančias inovacijas, kurios:

  • skatina ugdymo turinio atsinaujinimą;
  • kelia naujus iššūkius mokymo metodams;
  • skirtos mokiniams motyvuoti, ugdyti mokinių ir mokytojų bendrąsias, dalykines, skaitmeninę ir globaliąją kompetencijas;
  • skatina problemų sprendimą bendradarbiaujant;
  • skirtos įtraukiajam ugdymui.

Įvertinę inovacijas, geriausių inovacijų teikėjus pakviesime 2017 m. rugsėjo – lapkričio mėn. dalyvauti švietimo inovacijų forumuose ir savo produktus pristatyti švietimo bendruomenei. Inovacijos, kurias forumuose geriausiai įvertins švietimo bendruomenė, bus išbandytos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Prašome užpildyti paraišką iki 2017 m. birželio 16 d.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės el. paštu info@upc.smm.lt.

Edita Sederevičiūtė
Projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

 

 
Informacija atnaujinta 2017-05-29 13:59:49
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.