Kviečiame dalyvauti virtualioje parodoje „Menas daro mus geresnius“!

Kviečiame dalyvauti virtualioje parodoje „Menas daro mus geresnius“, kurią organizuoja Ugdymo plėtotės centras.

Mūsų parodos tikslas – sudaryti sąlygas meninio ugdymo pedagogams pristatyti savo veiklą ir pasidalyti gerąja patirtimi. Virtualioje parodų salėje norime suvienyti visas meninio ugdymo įstaigas: paskatinti bendradarbiavimą, bendraminčių paiešką, projektų kūrimą, keitimąsi patirtimi ir t.t. Dalyviams suteikiame galimybę parodyti, kaip atranda naujus talentus, kaip su jais dirba, atskleidžia jų gebėjimus, kokius metodus panaudoja, bei pristatyti savo ugdytinių geriausius rezultatus.

Kviečiame visus formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogus prisidėti prie virtualios meninio ugdymo pedagogų parodos kūrimo siunčiant įvairių formų darbus: tai gali būti nufilmuotos pamokos, taikomų metodikų aprašai, pamokų planai, metodiniai darbai, scenarijai, darbų nuotraukos ir pan. Prašytume siųsti darbus, aprobuotus mokyklų metodiniuose būreliuose.

Prašytume informacijos apie save: aprašyti darbinę patirtį ir pridėti savo nuotrauką. Kartu su pedagogų darbais pristatysime įstaigos, kurioje jie dirba, svetainę ir veiklą.

Tikimės, kad virtuali paroda sudomins ne tik pedagogus, mokinius, jų tėvus, bet ir visus meninio ugdymo mylėtojus ir gerbėjus.

Laukiame Jūsų laiškų, klausimų, patarimų iki birželio 10 d. adresu alena.gerasimava@upc.smm.lt

Paroda pradės veikti nuo 2015 m. rugsėjo 15 d.

Alena Gerasimava
IT skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-05-18 08:35:28