Tarptautinė konferencija
Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos
2010 m. spalio 2 d.
Vilnius

Konferencijos atidarymas
Prof. Valentina Dagienė
01_Konferencijos_atidarymas.mp3

Sveikinimo žodis. Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys
02_Vaidas_Bacys.mp3

Tapio Varis (Suomija). Medijų raštingumas ir naujasis humanizmas (Media Literacy and New Humanism)

03_Tapio_Varis.mp3

Pieter Hogenbirk (Nyderlandai). Kaip IKT padeda mokyklos plėtrai (How ICT contributes to the development of a school)

04_Hogenbirk.pdf
04_Pieter_Hogenbirk.mp3

Joe Cullen (Jungtinė Karalystė). „Facebook“ klasėje: ar gali Web 2.0 daryti strateginius stebuklus? (Facebook in the classroom: Can Web 2.0 work policy miracles?)

05_Cullen.pdf
05_Joe_Cullen.mp3

Taru Kekkonen (Suomija). Socialinės medijos ir Web 2.0 technologijos Otavos vidurinėje mokykloje: trys įgyvendinimo keliai (Social Media and Web2.0 Technologies Supporting Learning at Otava Folk High School – three paths to the destination

06_Kekkonen.pdf
06_Taru_Kekkonen.mp3

Valentina Dagienė, Anita Juškevičienė (VU MII). „Te@ch.us“ projektas – pasitelkime Web 2.0 technologijas mokymui ir mokymuisi

07_Valentina_Anita.pdf
07_Dagiene_Juskeviciene.mp3

Joana Lipeikienė (MII). Konektyvizmas mokymo praktikoje: atvejo analizė

08_Lipeikiene.pdf
08_Joana_Lipeikiene.mp3

Tatjana Jevsikova (VU MII), Jolanta Subatovič (Vilniaus r. Sudervės M. Zdziechovskio pagr. mokykla). Konstrukcionistinis ir konstruktyvistinis mokymas

09_Jevsikova.pdf
09_Jevsikova_Subatovic.mp3

Zita Nauckūnaitė (UPC). „Lituanistų avilys“ – šiuolaikiškas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

10_Nauckunaite.pdf
10_Zita_Nauckunaite.mp3

Rigonda Skorulskienė (Kauno jėzuitų gimnazija). Elektroninis ugdymo turinys Kauno jėzuitų gimnazijoje

11_Skorulskiene.pdf
11_Rigonda_Skorulskiene.mp3

Valentina Dagienė, Ieva Jonaitytė (VU MII). „Bebras“ – žaiskime ir varžykimės drauge!

12_Bebras.pdf
12_Dagiene_Jonaityte.mp3

Antanas Kiniulis (Tauragės Žalgirių gimnazija). Astronomijos mokslo edukacinės sklaidos galimybės panaudojant socialinius tinklus

13_Kiniulis.pdf
13_Kiniulis.mp3

Tatjana Kriliuvienė (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija). Inteaktyviosios lentos panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokose

14_Kriliuviene.pdf
14_Kriliuviene.mp3

Inga Žilinskienė (VU MII). Matematikos mokymas ir Web 2.0 technologijos

15_Zilinskiene.pdf
15_Zilinskiene.mp3

Remigijus Kaniauskas (Kauno „Versmės“ mokykla), Kęstutis Tamošaitis (Kauno „Varpo“ gimnazija) Animacija istorijos pamokose

16_Tamosaitis.mp3

Dalia Skeirienė (Obelių darželis-mokykla). IKT kaip bendravimo ir bendradarbiavimo priemonė įgyvendinat mokymo mokytis uždavinius

17_Skeiriene.pdf
17_Skeiriene.mp3

Márta Turcsányi-Szabó (Vengrija). Kompetencijos, inovacijos, darbas tinkle – subalansuotumas (Competencies, innovation, networking – sustainability)

18_Marta_Szabo.pdf
18_Marta_Turcsanyi_Szabo.mp3

Tomas Šiaulys (Vilniaus licėjus). „Second Life“ taikymas švietime

19_Siaulys.pdf
19_Siaulys.mp3

Tomas Blažauskas (KTU), Kristina Zinkevičiūtė. Socialinių mokymosi bendruomenių kūrimas

20_Blazauskas.pdf
20_Blazauskas.mp3

Danguolė Rutkauskienė, Daina Gudonienė (KTU). Socialinė tinklaveika: tendencijos ir iššūkiai

21_Rutkauskiene.pdf
21_Rutkauskiene.mp3

Eglė Vaivadienė (Druskininkų „Atgimimo“ vid. mokykla), Renata Jankevičienė (Panevėžio r. Velžio gimnazija). IKT taikymo scenarijai mokinių kompetencijoms ugdyti

22_Vaivadiene.pdf
22_Vaivadiene.mp3

Asta Buinevičiūtė, Virginija Navickienė (Švietimo informacinių technologijų centras). Švietimo portalas „E. mokykla“ ir konkursas „Virtuali kelionė klasėje“

23_Buineviciute.pdf
23_Buineviciute.mp3

Konferencijos uždarymas

24_Uzdarymas.mp3


Konferencijos akimirkos

 

 
Informacija atnaujinta 2010-10-27 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.