Mokykla 2013: ieškoti, atrasti, išdrįsti

Naujienos  | Apie projektą  | Registracija  | Partneriai  | Spaudoje  | Kontaktai  | 

Renginių medžiaga  | Galerija  | Vaizdo įrašai


Parodos atidarymas

Gamta ir Ekologija

Žaliosios mokymo aplinkos. Doc.dr. Ona Motiejūnaitė, doc.dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, doc.dr. Giedrė Kmitienė, doc.dr. Jelena Tamulienė (VPU)
EEĮ gamintojų/importuotojų asociacijos „EEPA” ir VŠĮ „Drąsinkime ateitį„ bendradarbiavimo patirtis ir perspektyva. Edmondas Babenskas, Giedrius Mikulskas ( asociacija „EEPA” ir všį „Drąsinkime ateitį“)
Atliekų tvarkymas (všį „Drąsinkime ateitį”)
Projektas „Drąsinkime ateitį” ir EKOLOGINĖ INICIATYVA (všį „Drąsinkime ateitį”)
Biotechnologijos. Všį „Mokslo parkas”
Neformalusis švietimas: gamtinio profilio neakivaizdinės mokyklos. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras (LJGC)
Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9–12 klasių bendrųjų programų pagrindu.
Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas. Jonas Karolis (LMITKC)

Netradicinė pedagogika

Užsienio kalba
Mokslas ir Verslas

Informacinės technologijos

Finansinis raštingumas

Įvairi tematika

Suomijos Švietimo sistemos apžvalga. Katja Vuori, Anna Korpi (EduClaster, Suomija). Pranešimas anglų kalba.
„Pasaulyje garsi Suomijos švietimo sistema – ko galime pasimokyti“
„Kaitos link“. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
Saugesnis internetas. Mantas Masaitis (ITC)
Šeimų saviugdos programa. Šeimų universitetas
Švietimo valdymo informacinė sistema. Švietimo informacinių technologijų centras (ITC)
Mokyklų tobulinimo ir švietimo lyderystės iniciatyvos. Mokyklų tobulinimo centras (MTC)
„Mokyklų tobulinimo ir švietimo lyderystės iniciatyvos“
School Networks and Community Building; Experiences from SPICE, Scientix, Ingenious, Unischoolabs and U4Energy. Eloise Gerard (European Schoolnet). Pranešimas anglų kalba
Švietimo portalas eMokykla. Švietimo informacinių technologijų centras (ITC)
Debatai „Inovatyvūs mokymo(si) metodai“. Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
Diskusija „Kontrolinis mokyklai“. VšĮ „Gimnazistai“
„Kūrybinės partnerystės: galimybės mokyklų bendruomenėms“. Milda Laužikaitė (UPC)
Atvira mokytojų, mokyklų vadovų bei įvairių sričių ekspertų diskusija su „GIMNAZISTAIS“ aktualiausiais švietimo politikos klausimais: nuo pradingusio kūrybiškumo paieškų iki atradimų santykiuose su mokinių tėvais. VšĮ „Gimnazistai“

Filmai

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.