Mokykla 2013: ieškoti, atrasti, išdrįsti

Naujienos  | Apie projektą  | Registracija  | Partneriai  | Spaudoje  | Kontaktai  | 

Renginių medžiaga  | Galerija  | Vaizdo įrašai


UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

Ugdymo įstaigoms 2011-11-10 Nr. V7-1274 (1.17)

PAŽYMA
DĖL DALYVAVIMO PARODOJE „MOKYKLA 2011“

Pažymima, kad 2011 m. lapkričio 4–6 dienomis parodoje „Mokykla 2011“ vykusiuose edukaciniuose renginiuose dalyvavo sąrašuose nurodyti dalyviai.

PRIDEDAMA:

 1. Renginio „Objektyvi informacija apie mokyklas ŠVIS`e“, kodas 9401, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 2. Renginio „Mokinių, jaunųjų tyrėjų, atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“, kodas 9402, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 3. Renginio „Valdorfo pedagogikos ypatumai“, kodas 9403, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 4. Renginio „Ted pokalbių transliacijos: K. Robinson, Sugata Mitra ir kt. žymių žmonių pranešimai aktualiomis švietimo temomis“, kodas 9404, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 6 lapai.
 5. Renginio „Ateities laboratorijos“ filmo peržiūra, kodas 9405, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 8 lapai.
 6. Renginio „Europos mokslo projektai: „Scientix, Spice, UniSchooLabs, inGeniuos“, kodas 9406, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 7. Renginio „Ugdymo pagal M. Montessori metodą ir atnaujintų Lietuvos bendrųjų ugdymo programų sąsajos“, kodas 9407, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 8. Renginio „Mokslo populiarinimo filmų projekto pristatymas. Mikroskopų su skaitmeninėmis kameromis panaudojimas mokyklose“, kodas 9408, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 5 lapai.
 9. Renginio 2011 „Prisilietimas prie jaunimo neformaliojo mokymo“, kodas 9409, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 10. Renginio „Mokykla ir IT profesionalų darbo rinka: neišnaudotos galimybės švietimo politikoje“, kodas 9410, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 11. Renginio „Mokslinių filmų „Samangyviai“, „Planktono vėžiagyviai“, „Lėtūnai“, „Mikroskopai“, „Vabzdžių metamorfozė“, „Paukščių žiedavimas Ventės rage“ peržiūros“, kodas 9411, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 12. Renginio „Kaitos link“ (mokyklos darbo organizavimas ir valdymas Microsoft projekte „Novatoriška mokykla“), kodas 9412, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 13. Renginio „Ateities mokykla pagal Ilją Laurs“, kodas 9413, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 4 lapai.
 14. Renginio „Vaikų darželio ir pradinės mokyklos bendradarbiavimo svarba vaiko asmenybei“, kodas 9414, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 15. Renginio „Elektroninis dienynas – mokyklos informacinės sistemos pradžia“, kodas 9415, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 16. Renginio „Debatai „Inovatyvūs mokymo(si) metodai“, kodas 9416, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 17. Renginio „Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos pristatymas; eTwinning projekto pristatymas“, kodas 9417, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 18. Renginio „Specialios audiovizualinės mokomosios priemonės 7–11 kl. mokiniams“, kodas 9418, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 5 lapai.
 19. Renginio „Ekologinės pasaulėžiūros formavimas bendradarbiaujant švietimo, nevyriausybinėms bei verslo organizacijoms“, kodas 9419, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 20. Renginio „Mokomųjų filmų apie suaugusiųjų mokymosi galimybes pristatymas“, kodas 9420, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 21. Renginio „Neformaliojo ugdymo potencialas ir jo išnaudojimo galimybės“, kodas 9421, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 22. Renginio „Rinkos ekonomikos mokymai 2011–2013 metais – galimybė susipažinti visiems mokytojams su rinkos ekonomika betarpiškai mokykloje“, kodas 9422, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 23. Renginio „Ateities laboratorijos“ filmo peržiūra, kodas 9423, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 24. Renginio „Diskusija „Skaitmeninės mokymo priemonės ugdymo procese“, kodas 9424, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 25. Renginio „Atvira mokytojų, mokyklų vadovų bei įvairių sričių ekspertų diskusija su „GIMNAZISTAIS“ aktualiausiais švietimo politikos klausimais: nuo pradingusio kūrybiškumo paieškų iki atradimų santykiuose su mokinių tėvais“, kodas 9526, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 26. Renginio „Interaktyvi mikroskopavimo klasė“, kodas 9451, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 27. Renginio „Fizikos pamoka. Priemonių pristatymas“, kodas 9452, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 28. Renginio „Užsienio kalbos pamoka „Microsoft programinės įrangos užsienio kalbų mokymui pristatymas“, kodas 9453, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 29. Renginio „Geroji patirtis dirbant su integruotu vadovėliu „Vaivorykštė“ 1 klasei“, kodas 9454, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 30. Renginio „Dailės pamoka „Elektroniniai vadovėliai“, kodas 9455, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 31. Renginio „Interaktyvi gamtos ir žmogaus dalyko pamoka penktai klasei“, kodas 9456, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 32. Renginio „Interaktyvi matematikos pamoka“, kodas 9457, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 33. Renginio „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą“, kodas 9458, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 34. Renginio „Interaktyvi gamtos ir žmogaus dalyko pamoka šeštai klasei“, kodas 9459, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 35. Renginio „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą“, kodas 9460, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 36. Renginio „Interaktyvi vokiečių kalbos pamoka su Kiškučiu Hansu“, kodas 9461, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 37. Renginio „Interaktyvios priemonės klausos sutrikimą bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymui“, kodas 9462, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 38. Renginio „Geografijos pamoka“, kodas 9463, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 39. Renginio „Interaktyvi matematikos pamoka penktai ir devintai klasei“, kodas 9464, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 40. Renginio „Interaktyvios priemonės kalboms mokytis“, kodas 9465, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 41. Renginio „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą“, kodas 9467, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 42. Renginio „Specialios technologinės įrangos panaudojimas technologijų pamokose“, kodas 9468, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 43. Renginio „Skaitmeninės priemonės lietuvių kalbos mokymuisi ir mokymui“, kodas 9469, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 44. Renginio „Naujausios priemonės kalbos ugdymui, korekcijai“, kodas 9470, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 45. Renginio „Interaktyvaus integruoto skaitmeninio turinio (lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas) pradiniam ugdymui pristatymas“, kodas 9471, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 46. Renginio „Gamtos mokslų ugdymo pažanga mokyklose: eksperimentavimas, biotechnologijos ir žaliosios mokymosi aplinkos“, kodas 9472, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 47. Renginio „IT taikymas matematikos pamokoje“, kodas 9473, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d. , dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 48. Renginio „Molio ir modelino dirbtuvėlės“, kodas 9474, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 49. Renginio „Gamtos pažinimo priemonės pradiniam ugdymui“, kodas 9475, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 50. Renginio „Šiuolaikinė gamtos pamoka“, kodas 9476, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 51. Renginio „Švietimo portalas eMokykla“, kodas 9501, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 52. Renginio „Atvira menų pažinimo pamoka“, kodas 9502, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 53. Renginio „Kompetencijų ugdymo metodika – praktikos pavyzdžiai“, kodas 9503, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 54. Renginio „Ateities laboratorijos“ filmo peržiūra, kodas 9504, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 55. Renginio „Kūrybinės partnerystės: galimybės mokyklų bendruomenėms“, kodas 9505, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 5 lapai.
 56. Renginio „Bendradarbiavimo pedagogika mano klasėje“, kodas 9506, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 57. Renginio „Specialios audiovizualinės mokomosios priemonės 7–11 kl. mokiniams“, kodas 9507, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 58. Renginio „Tikrasis auklėjimas – tai mūsų saviugda arba apie fiziką širdimi“, kodas 9508, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 59. Renginio „Mokytis vaikiškai“, kodas 9509, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 7 lapai.
 60. Renginio „Šiuolaikinis patogus ir įdomus dailės kabinetas“, kodas 9510, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 61. Renginio „Modulinis mokymas: ugdymo tobulinimo galimybės“, kodas 9511, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 62. Renginio „Kur mokykla ir verslas susitinka“, kodas 9512, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 63. Renginio „Kur gimsta laisva mintis, kūryba ir meilė“, kodas 9513, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 64. Renginio „Ateities laboratorijos“ filmo peržiūra, kodas 9514, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 65. Renginio „Technologinis ugdymas“, kodas 9515, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 66. Renginio „Pasaulyje garsi Suomijos švietimo sistema – ko galime pasimokyti“, kodas 9516, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 6 lapai.
 67. Renginio „Šiuolaikinis patogus ir įdomus dailės kabinetas“, kodas 9517, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 68. Renginio „Makroekonominė apžvalga“, kodas 9518, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 69. Renginio „Neformalusis švietimas: gamtinio profilio neakivaizdinės mokyklos“, kodas 9519, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 70. Renginio „Mokyklų tobulinimo ir švietimo lyderystės iniciatyvos“, kodas 9520, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 71. Renginio „Lietuvos ateities mokyklos sėkmės istorija, I dalis - Kaip mokykla galėtų atrodyti 2020-aisias?“, kodas 9521, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 72. Renginio „Diskusija: tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas“, kodas 9522, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 73. Renginio „Valdorfo pedagogikos ypatumai“, kodas 9523, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 74. Renginio „Lietuvos ateities mokyklos sėkmės istorija, II dalis - Kaip mokykla galėtų atrodyti 2020-aisias?“, kodas 9524, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 75. Renginio „Ateities laboratorijos“ filmo peržiūra, kodas 9525, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 76. Renginio „Infobalt iniciatyvos neformaliame mokinių ugdyme ir informatikos mokytojų vaidmuo. Informacinių technologijų konkurso moksleiviams „Bebras“ (11.08–11.11) pristatymas“, kodas 9527, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 77. Renginio „Šiuolaikinių informacinių technologijų taikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procese bei tokių ugdymo įstaigų organizavime ir valdyme“, kodas 9528, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 3 lapai.
 78. Renginio „Mobilumas švietime. Apple mobiliųjų technologijų apžvalga“, kodas 9529, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 79. Renginio „Diskusija: Kuo nauja knyga „Literatūra 11–12 klasei“, kodas 9530, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 80. Renginio „Interaktyvi mikroskopavimo klasė“, kodas 9551, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 81. Renginio „Skaitmeninės Sanako platformos panaudojimas klasės valdymui, mokymo proceso organizavimui bei bendrųjų dalykų ir kalbų mokymui“, kodas 9552, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 82. Renginio „Literatūros vadovėlio ir chrestomatijos XI klasei pristatymas“, kodas 9553, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 83. Renginio „Naujausios priemonės kalbos ugdymui, korekcijai“, kodas 9554, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 84. Renginio „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą“, kodas 9555, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 85. Renginio „Technologinis ugdymas „Specialios technologinės įrangos panaudojimas technologijų pamokose“, kodas 9556, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 86. Renginio „Muzikos pamoka. Programos Songsmith pristatymas“, kodas 9557, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 87. Renginio „Gamtos pažinimo priemonės pradiniam ugdymui“, kodas 9558, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 88. Renginio „Geografijos pamoka“, kodas 9559, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 89. Renginio „Interaktyvi vokiečių kalbos pamoka su Kiškučiu Hansu“, kodas 9560, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 90. Renginio „Skaitmeninių vadovėlių spec. ugdymui pristatymas“, kodas 9561, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 91. Renginio „Interaktyvi biologijos pamoka devintai klasei“, kodas 9562, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 92. Renginio „Fizikos pamoka. Priemonių pristatymas“, kodas 9563, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapai.
 93. Renginio „Interaktyvios priemonės kalboms mokytis“, kodas 9564, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 94. Renginio „Interaktyvios priemonės pradinukų ugdymui“, kodas 9565, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 95. Renginio „Šiuolaikinių gamtos mokslų mokymo priemonių (Nova5000 kompiuterinės laboratorijos) praktinis panaudojimas pamokose“, kodas 9566, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 96. Renginio „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą, kodas 9567, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 97. Renginio „Dailės pamoka „Elektroniniai vadovėliai“, kodas 9568, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 98. Renginio „Integruoto vadovėlio „Vaivorykštė“ 2 klasei pristatymas“, kodas 9569, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 99. Renginio „Skaitmeninės priemonės gamtos mokslų mokymui ir mokymui(si) 7–8 kl.“, Renginio kodas 9570, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 100. Renginio „Interaktyvi matematikos pamoka“, kodas 9571, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 101. Renginio „Istorijos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai (serija RAKTAS) VII–X klasėms: teorija ir praktika“, kodas 9572, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 102. Renginio „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą“, kodas 9573, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 103. Renginio „Naujos interaktyvios kompiuterinės mokymosi priemonės pradinukams“, kodas 9574, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 104. Renginio „Istorijos vadovėliai XI–XII klasėms“, kodas 9575, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 105. Renginio „Specialiosios mokymo priemonės ir kompiuterinių technologijų taikymas ugdant specialiųjų poreikių vaikus“, kodas 9576, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 106. Renginio „IKT ir aktyvūs mokymo metodai specialiame ugdyme“, kodas 9577, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 107. Renginio „Gamtos mokslų ugdymo pažanga mokyklose: eksperimentavimas, biotechnologijos ir žaliosios mokymosi aplinkos“, kodas 9578, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 108. Renginio „Netradicinės dailės technikos“, kodas 9579, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 109. Renginio „Specialiosios mokymo priemonės:kaita ir perspektyvos“, kodas 9580, vykusio 2011 m. lapkričio 5 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 110. Renginio „Mokykla vaikams“, kodas 9601, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 111. Renginio „Ateities laboratorijos“ filmo peržiūra, kodas 9602, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 112. Renginio „Drąsa, viešasis kalbėjimas ir pasitikėjimas savimi“, kodas 9604, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 113. Renginio „Ted pokalbių transliacijos: K.Robinson, Sugata Mitra ir kt.žymių žmonių pranešimai aktualiomis švietimo temomis“, kodas 9605, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 114. Renginio „Šeimų universitetas – šeimų saviugdos programa“, kodas 9606, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 115. Renginio „Kaip išugdyti talentingą asmenybę“, kodas 9607, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 2 lapai.
 116. Renginio „Kuriu savąjį pasaulį: pamokos su „Renkuosi mokyti“ projekto mokytojais“, kodas 9608, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 117. Renginio „Ateities laboratorijos“ filmo peržiūra, kodas 9609, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 118. Renginio „Nemokami naujos kartos produktai, skirti anglų kalbos mokymuisi“, kodas 9611, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 119. Renginio „Apsaugokime vaikus internete“, kodas 9612, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 120. Renginio „Mokomieji filmai apie suaugusiųjų mokymosi galimybes“, kodas 9613, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 121. Renginio „Mokymas robotais – mokymasis noriai“, kodas 9614, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 122. Renginio „Diskusija vaikams „Kontrolinis mokyklai“, kodas 9615, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 123. Renginio „Lietuvos Junior Achievement (LJA) patirtis rengiant verslumo ugdymo programas“, kodas 9616, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 124. Renginio „Moksliniai filmai „Naturales Scientiae Omnibus“, kodas 9617, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 125. Renginio „Filmo „Ateities laboratorijos“ peržiūra“, kodas 9618, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 126. Renginio „Socialinių tinklų įtaka virtualiam mokymuisi“, kodas 9619, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 127. Renginio „Kaip išugdyti Talentą“, „Dvasingumo pajauta mokinių kūryboje“, kodas 9620, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 128. Renginio „Šiuolaikinė gamtos pamoka“, kodas 9651, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 129. Renginio „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą“, kodas 9652, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 130. Renginio „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą“, kodas 9653, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 131. Renginio „Elektroninių vadovėlių ir planšetinių kompiuterių naudojimas ugdymo procese“, kodas 9655, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 132. Renginio „Specialios technologinės įrangos panaudojimas technologijų pamokose“, Renginio kodas 9656, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 133. Renginio „Interaktyvi matematikos pamoka penktai ir devintai klasei“, kodas 9657, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 134. Renginio „Kūrybinės dirbtuvės (fotografijos laboratorija)“, kodas 9660, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 135. Renginio „Interaktyvi vokiečių kalbos pamoka su Kiškučiu Hansu“, Renginio kodas 9661, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 136. Renginio „Freskos kūrimas“, kodas 9662, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 137. Renginio „Interaktyvaus integruoto skaitmeninio turinio (lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas) pradiniam ugdymui pristatymas“, kodas 9663, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 138. Renginio „Integruoto ugdymo galimybės naudojant „Baltų lankų“ interaktyvią elektroninę priemonę 1–2 klasėms“, kodas 9664, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 139. Renginio „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą“, kodas 9665, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 140. Renginio „Atnaujintos vidurinio ugdymo istorijos programos įgyvendinimas istorijos vadovėliuose „Laikas“ XI ir XII klasėms“, kodas 9666, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.
 141. Renginio „Susitikimas su švietimo ekspertu A. Rodenbeck, diskusija apie filmą, klausimai – atsakymai“, kodas 9610, vykusio 2011 m. lapkričio 6 d., dalyvių sąrašas, 1 lapas.

Direktorius Giedrius Vaidelis

Žaneta Guokienė, tel. (8 5) 277 9881, el. p. zaneta.guokiene@upc.smm.lt

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.