Paslaugos

Kviečiame prisidėti prie virtualios edukacinės bibliotekos turtinimo

Ugdymo plėtotės centras kviečia savanorius prisidėti prie virtualios edukacinės bibliotekos turtinimo, filmuoti ir parengti vaizdo siužetus iš edukacinių renginių (seminarų, paskaitų, konferencijų), įvairių dalykų pamokų, užsiėmimų ir kitų veiklų, kurios galėtų būti naudingos pedagoginei bendruomenei.

Filmavimo rekomendacijos
Filmavimo kryptys
  • Pamoka ar jos atskiros dalys (pvz., mokinių įsivertinimas pamokos pabaigoje, susipažinimas su nauja medžiaga). Svarbu, kad būtų vadovaujamasi mokymosi paradigma, parodoma, kaip mokytojas organizuoja mokinių veiklą pamokoje, pamokos tema atitinka dalyko Bendrąją programą. Gali būti kelių pamokų, pvz., vienos temos pristatymas.
  • Renginio fragmentai, parodant, kaip gimsta renginio idėja, vyksta mokinių pasirengimo procesas, pedagogo darbo metodika (renginio iliustracija – apie 30 sek.).
  • Mokyklos erdvių panaudojimas edukacijai, mokymosi tyrinėjant pavyzdžiai.
  • Mokinių, mokyklų patirtys.

Rekomenduojama filmuoto siužeto trukmė – iki 7–8 min.

Savanoris pateikia filmuojamo siužeto idėją, Ugdymo plėtotės centro metodininkai pagal poreikį suteikia metodinę pagalbą, kaip plėtoti siužetą, ar techninę konsultaciją, kaip filmuoti, montuoti.

Ugdymo plėtotės centras įsipareigoja pagal sutartį suteikti vaizdo kamerą, metodinę pagalbą ir paviešinti parengtą siužetą.

Kreipkitės į Ireną Ramoškaitę, tel. (8 5) 210 9822, el. paštas irena.ramoskaite@upc.smm.lt

Prašymai

Prašymą pristatykite arba siųskite:

Ugdymo plėtotės centras

M. Katkaus g. 44,
09217 Vilnius
tel. (8 5) 275 2362
faks. (8 5) 272 4315,
el. p. info@upc.smm.lt 

Priimamojo darbo grafikas (206 kab.)
Pirmadienį – ketvirtadienį: 8.00–12.00 ir 12.45–17.00 val.
Penktadienį: 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.

Darbuotojų telefonai ir el. pašto adresai
Prašymo forma

Kvalifikacijos tobulinimo programų akreditacija
Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos aprašas

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo PROGRAMOS forma

Kvalifikacijos tobulinimo institucijų akreditacija

Informacinė sistema „Valdžios elektroniniai vartai“

Teikti kvalifikacijos tobulinimo programą

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.