Mieli padarėliai (2014)

Taškai: 6

Vaiva nupiešė keturiolika mielų padarėlių ir suskirstė juos į keturias grupes.

Pagal kurį kriterijų ji skirstė?

A. Pagal spalvą

B. Pagal formą

C. Pagal akių skaičių

D. Pagal batų spalvą

Paaiškinimas

Tai informatika!

Programuojant uždavinius informatikams dažnai tenka duomenis grupuoti pagal įvairius požymius, todėl svarbu išmokti lengvai skirti priklausomumą vienai ar kitai aibei, požymių pasireiškimą ir pan.

Atsakymas

Teisingas atsakymas: B. Pagal formą

Pagal spalvą neįmanoma suskirstyti, nes nėra jokio dėsningumo: pirmoje grupėje padarėliai yra vienos spalvos, antroje ir trečioje – trijų, ketvirtoje – tik dviejų. Analogiškai negalime rasti dėsningumo tirdami pagal akių skaičių ir batų spalvą. O štai pagal formą – viskas aišku: pirmoje grupėje trikampiai padarėliai, antroje – rombai, trečioje – penkiakampiai ir ketvirtoje – stčiakampiai.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-16 15:36:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.